Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (PowerZ):  50 χρόνια πορείας,  καινοτόμων ηλεκτρολογικών εφαρμογών και φωτισμού

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (PowerZ):  50 χρόνια πορείας,  καινοτόμων ηλεκτρολογικών εφαρμογών και φωτισμού

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της PowerZ χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση αναφέρει ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, CEO της εταιρείας. Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως οι αποφάσεις λαμβάνονται "με βάση τη μελλοντική συνέχεια της εταιρείας μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με καλούς οικονομικούς δείκτες, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, σεβασμό στο περιβάλλον, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό." Σε ό,τι αφορά το όραμα για την εταιρεία είναι η εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών ως ηγέτη στη διανομή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

- Ποια είναι η πορεία της POWERZ Α.Ε. Πότε δημιουργήθηκε, ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και σε ποιες αγορές είναι παρούσα; Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα τόσο επιχειρησιακά όσο και από πλευράς οικονομικών μεγεθών;   

Η PowerZ Α.Ε. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974  από τον Νικόλαο Ζαχαρόπουλο και για 50 χρόνια ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης. Σήμερα η εταιρεία διοικείται από τα αδέρφια Δημήτρη και Μάριο Ζαχαρόπουλο και δραστηριοποιείται στη διανομή ηλεκτρολογικού υλικού με πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό με τη λειτουργία αποθηκών Β2Β σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Σε αυτό το σημαντικό ορόσημο της ιστορίας της, τον εορτασμό των 50 χρόνων, ήρθε και η επιβράβευση με την ένταξη της σε έναν από τους μεγαλύτερους πανευρωπαϊκούς ομίλους αγορών και marketing ηλεκτρολογικού υλικού, την IDEE Europe. Σε μία λαμπρή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, η IDEE EUROPE και η POWERZ επισφράγισαν μία πολλά υποσχόμενη νέα συνεργασία. Η IDEE EUROPE με παρουσία σε 18 χώρες και με κύκλο εργασιών άνω των 10 δισ. ευρώ εντάσσει την POWERΖ στο δίκτυό της με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή  της σε νέες χώρες   στις οποίες  δραστηριοποιείται η POWERZ. 

Στην POWERZ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 130 εργαζόμενοι (2023) ενώ ο κύκλος εργασιών της για το 2023 έφτασε τα 35 εκατ. ευρώ, από 30 εκατ. ευρώ το 2022, στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, γεγονός που την κατατάσσει σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Η εταιρική μας φιλοσοφία βασίζεται στην επιμονή, την οργάνωση, τη μεθοδικότητα και την ακεραιότητα. Βασικός μας στόχος, η επίτευξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και  τους προμηθευτές μας. Την τελευταία δεκαπενταετία επενδύουμε σημαντικά στην εξειδίκευση στον τομέα της διανομής με αίσθημα ευθύνης, άρτια ενημέρωση και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. 

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση. Σε αυτή βασίζεται η αποδοχή και η εμπιστοσύνη που λαμβάνει από την πελατειακή της βάση που διαρκώς διευρύνεται. Με στόχο πάντα την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην  παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Και όλα αυτά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη της την αξιολόγηση των πελατών μας μέσα από διαδικασίες  (ερωτηματολόγια).

Παίρνουμε τις αποφάσεις μας με βάση τη μελλοντική συνέχεια της εταιρείας μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με καλούς οικονομικούς δείκτες, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, σεβασμό στο περιβάλλον, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η PowerZ αντιπροσωπεύει μια σειρά αξιόλογων πολυεθνικών εταιρειών και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, τα εμπορικά κέντρα και τις βιομηχανίες, καθώς επίσης και εξειδικευμένο βιομηχανικό - ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, και φωτισμό, αποτελώντας έναν ολοκληρωμένο διανομέα για τους πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία κατανοώντας τις πολύπλευρες ανάγκες της αγοράς παρέχει πλήρεις λύσεις και προτάσεις με νέες ιδέες και καινοτόμα προϊόντα εφαρμόζοντας όλες τις νέες τεχνολογίες.

Όντας στην 4η βιομηχανική επανάσταση είναι κρίσιμος ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και να συμβάλει τόσο στην καταμέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης όσο και στη σημαντική μείωση του ενεργειακού λογαριασμού προσφέροντας συνεχώς καινοτόμα  και σύγχρονα προϊόντα.

Η ψηφιακή εμπειρία βρίσκεται στο επίκεντρο και με  βάση αυτήν τη λογική δημιουργήσαμε το καλοκαίρι του 2023 ένα νέο  πιλοτικό κατάστημα, το LUMINNO,(ψηφιακά το συναντάτε στο https://luminno.gr) όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να βιώσει την εμπειρία του smart home και του φωτισμού τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά.

Το όραμά μας είναι η εδραίωση της PowerZ στη συνείδηση των πελατών ως ηγέτη στη διανομή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Για αυτόν τον λόγο εργαζόμαστε εντατικά, εκσυγχρονιζόμαστε διαρκώς, παρέχοντας πλήρεις λύσεις, άμεση παράδοση και τις καλύτερες δυνατές τιμές για τους πελάτες μας. Μεριμνούμε πάντοτε για τις καλύτερες συνθήκες τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό όσο και για το κοινωνικό περιβάλλον . 

- Ποιες οι βασικές αρχές που θεωρείτε ότι πρέπει να διέπουν τις σχέσεις ενός/ μίας CEO με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές του οργανισμού του/της και τι έχει αλλάξει μετά την πανδημία στον τομέα αυτό;

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις ενός/μιας CEO με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές του οργανισμού του/της είναι η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η διαφάνεια και η διαρκής επικοινωνία. Ένας/μια CEO πρέπει να είναι οδηγός που εμπνέει εμπιστοσύνη και συνεργατικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας του και να δημιουργεί ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και καλής συνεργασίας.

Μετά την πανδημία, η αλλαγή που παρατηρείται στον τομέα αυτόν είναι η αύξηση της ανάγκης για επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση. Οι CEO πρέπει να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές παραμένει στενή και αποτελεσματική, ακόμα και όταν δεν είναι απαραίτητα από κοντά. 

- Η συμμόρφωση με τις αρχές του ESG αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ένας οργανισμός να εξασφαλίσει ακόμα και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Πόσο έχετε προετοιμαστεί στο πλαίσιο αυτό και πόσο έχει επηρεαστεί το μοντέλο διοίκησης του δικού σας οργανισμού;

Ως μια εταιρεία που εμπορεύεται και διανέμει ηλεκτρολογικό υλικό, έχουμε λάβει σοβαρά τους ευρωπαϊκούς στόχους για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις αρχές του ESG. Αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι αρχές δεν είναι μόνο κρίσιμες για την ασφάλεια της χρηματοδότησης, αλλά και για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία μας  μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία μας έχει διεξάγει λεπτομερή ανασκόπηση των λειτουργιών μας, της αλυσίδας εφοδιασμού και των γενικών πρακτικών της επιχείρησης για να εντοπίσει πεδία βελτίωσης στο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, να ενισχύσει την κοινωνική μας ευθύνη και να βελτιώσει την εταιρική μας διακυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία έχει περιλάβει την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, την υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών και την ενσωμάτωση των αρχών του ESG στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μας. Οι τρόποι με τους οποίους ενσωματώνουμε τις αρχές του ESG στη διοίκηση της εταιρείας μας περιλαμβάνουν την προώθηση της αειφορίας μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζουν την τοπική κοινότητα και διαδικασίες διακυβέρνησης που ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευθύνη στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι πρακτικές αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα του πώς ενσωματώνουμε τις αρχές του ESG στη διοίκηση της εταιρείας μας και προετοιμαζόμαστε για ένα μέλλον που λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. 

Ο κ. Δημήτρης Ζαχαρόπουλος είναι μέλος του CEO Club Greece
 

Περισσότερα από Forbes

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece: Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των μελών ΔΣ στην Ελλάδα στην Πράξη

Εν μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθήκων διεθνώς, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όλο και πιο απαιτητικός.

Πόλυ Λεονταρίδη (ITF Hellas): Καινοτομίες, Υψηλοί Στόχοι και Ανάπτυξη Ταλέντων

Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ITF Hellas θέτει νέους στόχους με μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αλέξης Δούκας (Optimal): Αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Με πολυετή πορεία στο χώρο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού η Optimal έχει φτάσει σήμερα να προσφέρει 360 εξειδικευμένες ποιοτικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Δούκας.

Gabor Bognar (TotalEnergies): Η Ελλάδα αποτελεί καλό παράδειγμα για την στρατηγική των πολλαπλών ενεργειών μας

Αλλά και την ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει ο Gabor Bognar, Managing Director της TotalEnergies Marketing Hellas.

CEO Clubs Greece: Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ηγέτες του μέλλοντος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης που εστιάζει σε τρεις βασικές θεματικές.

Γιάννης Δημαράκης (Scotwork): Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι "τέχνη"

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρείν είναι αναρίθμητες και στην πλειονότητά τους απαιτούν καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες για να αντιμετωπιστούν.

Αντώνης Αυγερόπουλος (Nespresso): Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

Το 2023 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τις πωλήσεις της Nespresso που προσβλέπει σε μια ακόμη καλή χρονιά το 2024.

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.

CEO Clubs Greece: Εμβαθύνοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Α. Μεσόγειο και στην επίδρασή τους στο ελληνικό επιχειρείν

Πιστός, για τρίτη χρονιά, στο ετήσιο "ραντεβού" του με το Club και τα μέλη του, ο κ. Συρίγος εστίασε στα πλέον φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας,

Xρίστος Καχραμάνογλου (Viopol): Στόχος να αναπτυχθούμε στη διεθνή αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

"Για εμάς το ESG δεν είναι μόνο μια δέσμευση ευθύνης, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού μας", τονίζει ο CEO της VIOPOL, Χρίστος Καχραμάνογλου.