Επιτυχές παράδειγμα συν-δημιουργίας από τον Όμιλο SOFTONE και την Global Sustain στο CEO Clubs Greece Forum

Επιτυχές παράδειγμα συν-δημιουργίας από τον Όμιλο SOFTONE και την Global Sustain στο CEO Clubs Greece Forum

Ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός του πλανήτη και οι εξελισσόμενες καταναλωτικές του ανάγκες σε συνδυασμό με τη ραγδαία κλιματική αλλαγή και την αλόγιστη μέχρι σήμερα χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, έχουν μετατρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας. Κατά γενική παραδοχή, μία πρόκληση τέτοιου μεγέθους και παγκοσμίων επιπτώσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς παρά μόνο με συσπείρωση δυνάμεων και συνδυασμό πόρων, γνώσεων, εμπειριών, και δεξιοτήτων  πολλών και διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

Απαιτείται, δηλαδή, η διαδικασία της συν-δημιουργίας, η οποία υπόσχεται αποτελέσματα που ξεπερνούν το απλό άθροισμα μεμονωμένων πόρων δημιουργώντας μοναδική υπεραξία που δεν θα ήταν αλλιώς δυνατή ούτε στη σύλληψη, αλλά ούτε και στην εφαρμογή της.

Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν καθοριστεί δείκτες ESG (Environmental, Social, Governance) οι οποίοι βοηθούν τις εταιρείες, τις τράπεζες και τους επενδυτές στην αξιολόγηση της οικονομικής σταθερότητας των οργανισμών σε βάθος χρόνου, δεδομένου του συνδυασμού εξωγενών παραγόντων που αναπόφευκτα επηρεάζουν τους εκάστοτε στρατηγικούς σχεδιασμούς. Αρχικά, η συμμόρφωση με τους δείκτες αυτούς περιορίστηκε στις μεγάλες, εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα. Σήμερα όμως απαιτείται πλέον από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, γεγονός που πρόσθεσε ένα ακόμα θέμα προς επίλυση στην ήδη βεβαρυμμένη ατζέντα του κάθε CEO.

Την επιτακτική ανάγκη για ανεύρεση λύσης διαπίστωσαν o Όμιλος SOFTONE (κορυφαίος πάροχος cloud-based business software στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη) και η Global Sustain (εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα βιωσιμότητας), που ένωσαν τις δυνάμεις τους και συν-δημιούργησαν ένα νέο προϊόν που υποστηρίζει τις εταιρείες και τις διοικητικές τους ομάδες στην απαραίτητη πλέον συμμόρφωση (compliance) με δείκτες ESG. Το προϊόν και, κυρίως, η διαδικασία που οδήγησε σε αυτό παρουσιάστηκαν ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα (case study) συν-δημιουργίας από τους κκ Πάνο Μαρτίνη, CEO του Ομίλου SOFTONE και Μιχάλη Σπανό, Ιδρυτή και CEO της Global Sustain, κατά τη διάρκεια του CEO Clubs Greece Forum που έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών υπό τον τίτλο "Co-Creating the New Era: Connecting the Past and Present with theFuture".

Η αυξανόμενη τυποποίηση, επανάληψη, και απλοποίηση των ESG διαδικασιών ενέπνευσε τους δύο οργανισμούς – Όμιλο SOFTONE και Global Sustain– να συν-δημιουργήσουν το "ESG4ALL" που ψηφιοποιεί τις διαδικασίες αυτές, βοηθώντας ακόμα και τις μικρότερες εταιρείες να τις ακολουθήσουν χωρίς σημαντική επιβάρυνση των προϋπολογισμών τους. Το προϊόν αποτελείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί, συνδεδεμένη με τα υπάρχοντα συστήματα λογισμικού της κάθε εταιρείας, να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά, την παρακολούθηση και την επικοινωνία των βασικών ESG δεικτών απόδοσης (KPIs), την επισήμανση ελλείψεων σε επίπεδο ESG μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και την παροχή καθοδήγησης για τις κατάλληλες λύσεις και πολιτικές. 

Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορεί να φαίνονται σε πρώτο επίπεδο προφανείς, αναμενόμενες, ίσως ακόμα και ομαλές. Όταν όμως εμπλέκονται οργανισμοί διαφορετικού κλάδου, μεγέθους, και δομής όπως ο Όμιλος SOFTONE(μία μεγάλη πολυεθνική με πολύπλοκες διαδικασίες) και η GlobalSustain (μία εξειδικευμένη εταιρεία, μικρότερου μεγέθους και μεγαλύτερης ευελιξίας), η διαδικασία συν-δημιουργίας δεν είναι πάντα απλή και μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Έτσι, η παρουσίαση του case study εστίασε, πέρα από την επιτυχή δημιουργία ενός νέου προϊόντος, στις προκλήσεις που οι δύο πλευρές έπρεπε να αντιμετωπίσουν, ξεκινώντας ακόμα και από τον εντοπισμό του κατάλληλου συνεργάτη. Για παράδειγμα, η SOFTONE σύντομα διαπίστωσε ότι αρκετές συμβουλευτικές εταιρείες σε θέματα βιωσιμότητας ήταν υπερβολικά προστατευτικές όσον αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν, και, κατ’ επέκταση, δεν ήταν θετικές στη χρήση τεχνολογίας, η οποία θεωρήθηκε ότι μπορεί σύντομα να καταστήσει την παραδοσιακή παροχή τέτοιων υπηρεσιών ξεπερασμένη. Παράλληλα, και αντίθετα με τις αρχικές προσδοκίες για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων συμβούλων στην αγορά, στην πράξη παρατηρήθηκε περιορισμένος αριθμός με ουσιαστική τεχνογνωσία, καθώς η βιωσιμότητα αντιμετωπίστηκε από πολλούς ως ένα νέο trend και μία εύκολη περίπτωση πρόσκαιρης ευκαιριακής ανάπτυξης. Τέλος, οι διαφορετικές εσωτερικές διαδικασίες, κουλτούρες και νοοτροπίες των δύο εταιρειών απετέλεσαν τομείς που, κατά τη συν-δημιουργική διαδικασία απαίτησαν συντονισμό, αποσαφηνίσεις, ακόμα και εξομαλύνσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες.

Καταλήγοντας, τόσο ο κ. Πάνος Μαρτίνης όσο και ο κ. Μιχάλης Σπανός τόνισαν ότι η επιτυχία μίας τέτοιας πολύπλοκης διαδικασίας στηρίζεται στην ύπαρξη ενός κοινού οράματος υποστηριζόμενο από τις ηγεσίες των εμπλεκομένων μερών, στο δυναμικό και θαρραλέο ενστερνισμό καινοτόμων ιδεών ακόμα και αν αυτές φαίνονται αρχικά να αντιτίθενται πιθανών βραχυπρόθεσμων συμφερόντων, και στη σκληρή δουλειά από όλες τις ομάδες – η συμβολή των οποίων υπήρξε καταλυτική – προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια και αντιθέσεις σε τεχνικό, στρατηγικό, επικοινωνιακό ή και δομικό επίπεδο. 

"Η επιτυχία ενός τέτοιου τολμηρού εγχειρήματος", σημείωσε ο κ. Πάνος Μαρτίνης, "εξαρτάται από την ικανότητα των συνεργαζόμενων μερών να ενώσουν τις δυνάμεις τους χωρίς να χάσουν τις διαφορετικές τους ταυτότητες, οι οποίες και αποτέλεσαν την αρχική βάση έμπνευσης της όποιας συνεργασίας. Η συν-δημιουργία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εξομοίωση αλλά στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου που στηρίζεται στον συνδυασμό πόρων, γνώσεων και δεξιοτήτων, διατηρώντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα των εκάστοτε διαφορών."

"Τέτοιου είδους συνεργασίες", παρατηρεί ο κ. Μιχάλης Σπανός, "απαιτούν σημαντική αλλαγή νοοτροπίας (mindset shift), αρχικά σε επίπεδο ηγεσίας και ομάδων των εμπλεκομένων εταιρειών. Σε δεύτερο επίπεδο, όμως, η ευθύνη για μία τέτοια αλλαγή βαραίνει όλους μας, ως μέρη ενός κοινωνικού συνόλου που καλείται να αναγνωρίσει την αξία της συν-δημιουργίας και να τη μετατρέψει σε ένα νέο modus operandi για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων της εποχής μας". 

"Επιτυχημένα παραδείγματα συν-δημιουργίας όπως η συνεργασία του Ομίλου SOFTONE και της GlobalSustain, μας βοηθούν να αντιληφθούμε τις θετικές επιπτώσεις που ο νέος αυτός στρατηγικός τρόπος σκέψης και λειτουργίας μπορεί να έχει σε ατομικό, εταιρικό και, κυρίως, κοινωνικό επίπεδο, καθώς αναδεικνύει αποτελεσματικές και μακροχρόνιες λύσεις στα πιο δύσκολα προβλήματα των καιρών μας," αναφέρει η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO ClubsGreece. "Επίσης, μας θυμίζουν ότι, σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουμε όλοι, ακόμα και ως άτομα, πολίτες, και καταναλωτές – ως stakeholders, δηλαδή με πολλές ιδιότητες– που σημαίνει ότι καλούμαστε να αναλάβουμε μέρος της ευθύνης με τις επιλογές και τον τρόπο σκέψης μας. Τέλος, μας εμψυχώνουν ως Club, καθώς παρατηρούμε πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών μας, η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ανταλλαγή ιδεών, και πόσο θετική η επίδραση των δράσεων και των θεματικών μας που, με τη σειρά τους, δίνουν την ευκαιρία στα μέλη μας να βρίσκονται συνεχώς στο leading edge των παγκόσμιων εξελίξεων και, έτσι, να ηγούνται των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας". 

* Οι κ.κ. Πάνος Μαρτίνης και Μιχάλης Σπανός είναι μέλη του CEO Clubs Greece

 

Περισσότερα από Forbes

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.

CEO Clubs Greece: Εμβαθύνοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Α. Μεσόγειο και στην επίδρασή τους στο ελληνικό επιχειρείν

Πιστός, για τρίτη χρονιά, στο ετήσιο "ραντεβού" του με το Club και τα μέλη του, ο κ. Συρίγος εστίασε στα πλέον φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας,

Xρίστος Καχραμάνογλου (Viopol): Στόχος να αναπτυχθούμε στη διεθνή αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

"Για εμάς το ESG δεν είναι μόνο μια δέσμευση ευθύνης, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού μας", τονίζει ο CEO της VIOPOL, Χρίστος Καχραμάνογλου.

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (PowerZ):  50 χρόνια πορείας,  καινοτόμων ηλεκτρολογικών εφαρμογών και φωτισμού

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της PowerZ χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση αναφέρει ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, CEO της εταιρείας

Αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των μελών του CEO Clubs Greece

Ως μέρος κύκλου ομιλιών, υπό τον ευρύτερο τίτλο "On the Frontline", που διοργανώνει το CEO Clubs Greece πραγματοποιήθηκε στο ClubHouse, παρουσίαση του Διοικητή της ΤτΕ, κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Μ. Τόμπρα: H Sephora Greece είναι από τα μεγαλύτερα success stories στην Ευρώπη

Σε μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αγορές στην Αττική σχεδιάζει να ανοίξει κατάστημα έως το τέλος του έτους η αλυσίδα Sephora, όπως αναφέρει η Μαρίλια Τόμπρα Country Director της εταιρείας.

Φ. Κωστόπουλος (Arkas Hellas): Μονόδρομος η διατήρηση των βασικών αξιών μας

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας στον ναυτιλιακό κλάδο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος Managing Director της Arkas Hellas.

Κων. Μαντούδης (Rollex): Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες της αγοράς με όχημα την 65ετή πείρα μας

"Στόχος είναι να διευρύνουμε την γκάμα μας με καινούργια προϊόντα" όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Rollex Κωνσταντίνος Μαντούδης.

Αποκλειστική συνεργασία CEO Clubs Greece με το CEO Clubs Network

Μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από την αποκλειστική του συνεργασία με το CEO Clubs Network προσφέρει στα μέλη του το CEO Clubs Greece.

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

H Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece το 2024 εισάγει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει πάνω στο Leadership Development.