Νίκος Μάρκελλος (AMCO): Τα μυστικά και οι προκλήσεις των Έξυπνων Πόλεων

Νίκος Μάρκελλος (AMCO): Τα μυστικά και οι προκλήσεις των Έξυπνων Πόλεων

Οι έξυπνες πόλεις παρουσιάζουν αρκετές ευκαιρίες, αναφέρει ο Νίκος Μάρκελλος CEO της  AMCO. Εξηγώντας πώς γίνεται η μετάβαση στις έξυπνες πόλεις, επισημαίνει πως δύναται να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς "κάτι πού ήδη έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με εμφανή θετικά αποτελέσματα."

- Πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η μετάβαση στις έξυπνες πόλεις;

H έννοια της Έξυπνης Πόλης δεν είναι στατική, είναι μια δυναμική και διαρκής εξέλιξη σύνθετων διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του αστικού ιστού μέσα από την ενσωμάτωση και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι κυριότερες προκλήσεις που παρουσιάζονται στη μετάβαση αυτή είναι οι παρακάτω:

* Η εξεύρεση τρόπων συνεργασίας των διαφόρων και πολλών εμπλεκόμενων φορέων σε διάφορους τομείς όπως στην εφαρμογή της τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση και στην ενσωμάτωσή της στη λειτουργία των πόλεων. Επίσης, ζήτημα αποτελεί η δυνατότητα συνεργασίας των φορέων αυτών και της πολιτικής εξουσίας, δεδομένου ότι η κάθε πλευρά έχει διαφορετική οπτική γωνία για την αντιμετώπιση των διάφορων ζητημάτων.
* Η δυνατότητα αυτοματοποίησης των διαφόρων διαδικασιών για την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και χρόνου.

Από την άλλη, οι έξυπνες πόλεις παρουσιάζουν αρκετές ευκαιρίες για αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η καινοτομία στον ψηφιακό τομέα μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Ποια είναι όμως τα κύρια  χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης; Σίγουρα η έξυπνη  διακυβέρνηση, η ευφυής  κινητικότητα, η  έξυπνη διαβίωση, η οικονομία και ίσως το πιο σημαντικό, το  έξυπνο περιβάλλον. 

Αυτά αποτελούν κατά γενική ομολογία τα κύρια γνωρίσματα των έξυπνων πόλεων. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ενώνουν και ενδυναμώνουν τα δίκτυα των ανθρώπων, τις εταιρείες, τις υποδομές, τους πόρους, και την ενέργεια, προσφέροντας έξυπνα διαχειριστικά εργαλεία. Συνεπώς, έξυπνη πόλη είναι αυτή η πόλη που προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημόσια ζητήματα με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, στη βάση μιας συμμετοχικής διαδικασίας μεταξύ πολλαπλών εμπλεκομένων. Έτσι, οι έξυπνες πόλεις εξασφαλίζουν μια δικτυωμένη αστική κοινωνία, η οποία απολαμβάνει τα οφέλη της έξυπνης διαχείρισης των θεμάτων της πόλης.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μετάβαση σε όλο αυτό το νέο οικοσύστημα μπορεί να φαίνεται δύσκολη, ωστόσο δύναται να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κάτι πού ήδη έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με εμφανή θετικά αποτελέσματα.

- Πώς η AMCO βοηθά τους πελάτες της

Η AMCO παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ευφυούς κινητικότητας και συστημάτων έξυπνων πόλεων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν για να ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Στον οργανισμό μας ο παράγοντας άνθρωπος παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η βοήθεια προς τους πελάτες μας είναι πολυεπίπεδη και προσαρμόζεται άμεσα αναλόγως το έργο.

Σε πρώτο επίπεδο, μεριμνούμε για το άριστης ποιότητας customer experience των πελατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του δυνατού after sales support που παρέχουμε. Οι ομάδες μας RnD και υποστήριξης πελατών συνεργάζονται στενά και επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα. Οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης και η υψηλή ποιότητα αποτελούν τις κορυφαίες προτεραιότητές μας απέναντι στο πελατολόγιό μας.

Επιπλέον, βοηθάμε τους πελάτες μας φροντίζοντας για τη συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση των λύσεών μας. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου καθώς και την εν γένει αρτιότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Τα core business units της εταιρείας μας, καλύπτουν το φάσμα των Έξυπνων Μεταφορών και Έξυπνων Πόλεων, εναρμονίζονται άμεσα με τις ανάγκες των πελατών μας και έρχονται να υπογραμμίσουν το όραμά μας για τη δημιουργία πιο έξυπνων και αναβαθμισμένων πόλεων απέναντι στους πολίτες και το περιβάλλον.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Βασικό ζητούμενο σήμερα στην αγορά, η οποία μετασχηματίζεται με αλματώδεις ρυθμούς,  είναι η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία  στις συνεχόμενες αλλαγές του τρόπου λειτουργίας των  επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει όχι μόνο για όλα τα στελέχη ενός οργανισμού, αλλά και για τον σύγχρονο CEO, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στον κλάδο του, την οικονομία και την κοινωνία, έχοντας ταυτόχρονα και πλήρη εποπτεία τη λειτουργίας του οργανισμού. 

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να διαθέτει αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και κανάλια επικοινωνίας με την ευρύτερη αγορά ώστε να λαμβάνει έγκαιρα τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει ορθά τις καλύτερες πρακτικές που θα υιοθετήσει στον οργανισμό του για να τον καθοδηγήσει αποτελεσματικά. Κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο οι προσλαμβάνουσες να επεκτείνονται και σε ευρύτερους επιχειρηματικούς κλάδους, καθώς η υψηλή αλληλεξάρτηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας είναι γεγονός. 

Προσωπικά, προσπαθώ να εμπλουτίζω συνεχώς τις γνώσεις και δεξιότητές μου με τη συμμετοχή σε business courses, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση πάνω σε soft skills όπως η ομαδικότητα και τις σύγχρονες τάσεις ηγεσίας. Η μελέτη καλών πρακτικών-case studies είναι πολύτιμα εργαλεία στο να παραμένω ενημερωμένος για τους νέους και αποτελεσματικούς τρόπους διοίκησης.

Επίσης, με την ενεργή συμμετοχή κάθε χρόνο σε εγχώρια και διεθνή forum, έχω την ευκαιρία να μαθαίνω τις νέες τάσεις σε παγκόσμια επίπεδο. Κομβικής σημασίας είναι και η συμμετοχή της εταιρείας μας σε παγκόσμια conferences και εκθέσεις διεκδικώντας τη δυνατότητα όχι μόνο να γνωρίσουμε on-site άλλες εταιρείες, αλλά να μοιραστούμε με CEOs και άλλα διοικητικά στελέχη ανά τον κόσμο εμπειρία πάνω στα τρέχοντα μοντέλα διοίκησης. 

- Ποιος είναι ο ρόλος του/της CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του/της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

O ρόλος του σύγχρονου CEO έχει αλλάξει δραματικά και αποτελεί το σημείο αναφοράς μιας επιχείρησης, καθώς βάσει του ήθους και των αξιών του καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό την κουλτούρα της εταιρείας. Η διττή πρόκληση της διατήρησης και της ανάπτυξης των στελεχών σε έναν οργανισμό αλλά και η προσέλκυση νέων ταλέντων είναι καθοριστικής σημασίας και αποτελεί παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει.  

Ένας επιτυχημένος CEO στις μέρες μας καλείται να είναι οραματιστής, να "διαβάζει" την αγορά, να προβλέπει αλλαγές και να μπορεί να προσαρμόζει τη στρατηγική της εταιρείας ακόμα και σε περιόδους αβεβαιότητας ή και κρίσης.

Στην ΑΜCΟ θεωρούμε ότι η ανοιχτή επικοινωνία, η συνεργασία και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών είναι βασικά συστατικά που χρειάζονται οι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να νιώθουν άνετα να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Προτεραιότητά μας στην AMCO, είναι να παρέχουμε στους ανθρώπους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, δίνοντας ένα καθαρό πλάνο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, λειτουργώντας παράλληλα σε αυστηρά πλαίσια αλλά και πνεύμα δικαιοσύνης επιβραβεύοντας κάθε προσπάθεια. Η φιλοσοφία μας είναι να διατηρούμε το προσωπικό μας και να προσεγγίζουμε ταλαντούχους επαγγελματίες του κλάδου που θα στελεχώνουν το δυναμικό μας και θα αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα στην εταιρεία. 

- Ποιο μοντέλο εργασίας θεωρείτε ότι θα είναι στο εξής περισσότερο αποτελεσματικό για τη λειτουργία ενός οργανισμού με δεδομένη τη δυνατότητα "επιστροφής στο γραφείο" μετά από μία μακρά περίοδο τηλεργασίας;

Το αποδοτικότερο μοντέλο εργασίας είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην κουλτούρα της επιχείρησης, στο αντικείμενο της εργασίας και στις ανάγκες λειτουργίας της. Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο νέες δυνατότητες εργασίας με την εισαγωγή της τηλεργασίας η οποία αποτέλεσε τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στην ασφάλεια του προσωπικού και τη λειτουργικότητα της επιχείρησης. 

Κατά γενική ομολογία, έμφαση πρέπει να δοθεί όχι αποκλειστικά στον τόπο παροχής της εργασίας, αλλά κυρίως στο πώς οι οργανισμοί θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες των εργαζομένων τους ώστε να ωφεληθούν και οι δυο πλευρές.

Κατά τη γνώμη μου, το υβριδικό μοντέλο εργασίας, το πλαίσιο δηλαδή που επιτρέπει την εργασία με φυσική παρουσία και την απομακρυσμένη εργασία κατά περίπτωση, μπορεί να λειτουργήσει με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τη διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας και τη δυνατότητα αποδοτικής αλληλεπίδρασης των εργαζομένων, όσο και για τη διατήρηση μια σωστής ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, κάτι που αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για τους εργαζόμενους. 

Ο Νίκος Μάρκελλος είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των μελών του CEO Clubs Greece

Ως μέρος κύκλου ομιλιών, υπό τον ευρύτερο τίτλο "On the Frontline", που διοργανώνει το CEO Clubs Greece πραγματοποιήθηκε στο ClubHouse, παρουσίαση του Διοικητή της ΤτΕ, κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Μ. Τόμπρα: H Sephora Greece είναι από τα μεγαλύτερα success stories στην Ευρώπη

Σε μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αγορές στην Αττική σχεδιάζει να ανοίξει κατάστημα έως το τέλος του έτους η αλυσίδα Sephora, όπως αναφέρει η Μαρίλια Τόμπρα Country Director της εταιρείας.

Φ. Κωστόπουλος (Arkas Hellas): Μονόδρομος η διατήρηση των βασικών αξιών μας

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας στον ναυτιλιακό κλάδο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος Managing Director της Arkas Hellas.

Κων. Μαντούδης (Rollex): Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες της αγοράς με όχημα την 65ετή πείρα μας

"Στόχος είναι να διευρύνουμε την γκάμα μας με καινούργια προϊόντα" όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Rollex Κωνσταντίνος Μαντούδης.

Αποκλειστική συνεργασία CEO Clubs Greece με το CEO Clubs Network

Μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από την αποκλειστική του συνεργασία με το CEO Clubs Network προσφέρει στα μέλη του το CEO Clubs Greece.

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

H Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece το 2024 εισάγει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει πάνω στο Leadership Development.

Επιτυχές παράδειγμα συν-δημιουργίας από τον Όμιλο SOFTONE και την Global Sustain στο CEO Clubs Greece Forum

O Όμιλος SOFTONE και η Global Sustain ένωσαν τις δυνάμεις τους και συν-δημιούργησαν ένα νέο προϊόν που υποστηρίζει τις εταιρείες και τις διοικητικές τους ομάδες στην απαραίτητη πλέον συμμόρφωση (compliance) με δείκτες ESG.

Α. Ιατρίδης (Κτήμα ΑΛΦΑ): Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών άνω του 30% το 2023

Τη δημιουργία μονάδας φιλοξενίας και οινοτουρισμού προετοιμάζει το Κτήμα ΑΛΦΑ, με στόχο τη λειτουργία της στο τέλος του 2025, όπως αναφέρει ο κ. Αγγελος Ιατρίδης CEO της εταιρείας.

Χάρης Ακζώτης (Πήγασος ΑΕ): Θα κατασκευάσουμε νέο logistics center - επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ

Xώρο για την κατασκευή νέου logistics center, αλλά και των κεντρικών της γραφείων αναζητά η "Πήγασος", όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Χάρης Ακζώτης.

Schneider Electric και BSS παρουσιάζουν στο Forum του CEO Clubs Greece τη συν-δημιουργία στην πράξη

Η πρακτική η οποία συζητείται και αναλύεται ενδελεχώς στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και σταδιακά εφαρμόζεται με όλο και σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα είναι αυτή της συν-δημιουργίας.

Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Η προσπάθεια που έχει κάνει έχει ο ΟΔΙΠΥ την τελευταία διετία έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, αναφέρει ο CEO του Οργανισμού Βασίλης Μπαλάνης.

Λ. Μισαλάκης (Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ): Σε περιόδους κρίσης ο καταναλωτής στρέφεται στις αναγνωρισμένες αξίες

Έως το 2030, όλα τα αυτοκίνητα Range Rover, Defender και Discovery θα διατίθενται και ως αμιγώς ηλεκτρικά, αναφέρει ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Jaguar Land Rover στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Λεωνίδας Μισαλάκης.