Schneider Electric και BSS παρουσιάζουν στο Forum του CEO Clubs Greece τη συν-δημιουργία στην πράξη

Schneider Electric και BSS παρουσιάζουν στο Forum του CEO Clubs Greece τη συν-δημιουργία στην πράξη

Η πρακτική η οποία συζητείται και αναλύεται ενδελεχώς στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και σταδιακά εφαρμόζεται με όλο και σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα είναι αυτή της συν-δημιουργίας. Στηρίζεται στην αναγνώριση και παραδοχή ότι, πλέον, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται διεθνώς –όπως η ραγδαία κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ή η εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού– δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μονομερώς, αλλά απαιτούν συνέργεια μεταξύ πολλών και διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) προκειμένου να συνδυαστούν πόροι, γνώσεις, εμπειρίες, και δεξιότητες προς την ανεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων.

Η συν-δημιουργία ξεπερνά την έννοια των παραδοσιακών συνεργασιών (partnerships), συγχωνεύσεων (mergers) και εξαγορών (acquisitions), παράγει δε αποτελέσματα που δεν αποτελούν απλό άθροισμα μεμονωμένων πόρων αλλά μία μοναδική υπεραξία που δεν θα ήταν αλλιώς δυνατή, ούτε στη σύλληψη, αλλά ούτε και στην εφαρμογή της. Έτσι, με την αύξηση της πολυπλοκότητας των προκλήσεων αυξάνει αντίστοιχα και η ανθρώπινη συσπείρωση, συν-δημιουργώντας απαντήσεις και ελπίδα για ένα πολλά-υποσχόμενο μέλλον.

Το CEO Clubs Greece, είναι ένας από τους πρώτους οργανισμούς στην Ελλάδα που έθεσε συνειδητά τη συν-δημιουργία στο επίκεντρο των συζητήσεων και των πρωτοβουλιών του, ξεκινώντας από την ευρύτερη θεματική του 2023 η οποία ενέπνευσε το σύνολο των δράσεών του με κορυφαίο το καθιερωμένο ετήσιο Forum που έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών, υπό τον τίτλο "Co-Creating the New Era: Connecting the Past and Present with the Future.”

Συμβαδίζοντας με την ιδέα της συν-δημιουργίας, το πρόγραμμα του Forum αποτελείτο από τέσσερα μέρη ώστε να περιλαμβάνει απόψεις και προτάσεις από διαφορετικές πλευρές. Τις εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών όπως  οι κ.κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης (Foresight), Πέτρος Οικονομίδης, Brand Strategist, Felix BNI, και Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, Head of Neuro Services, Optimal Group, συμπλήρωσε η παρουσίαση, από μέλη του CEO Clubs Greece, τεσσάρων παραδειγμάτων (case studies) τα οποία βοήθησαν να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη, κάνοντας την έννοια της συν-δημιουργίας ακόμα πιο απτή και κατανοητή. 

Δεν θα ήταν εφικτό να αναλυθούν όλα τα case studies σε ένα μόνο άρθρο, ούτε και να απεικονιστεί πλήρως η καθοριστική συμβολή και των υπολοίπων CEOs όπως ο κ. Κώστας Πετρούτσος, Γενικός Διευθυντή της ALD Automotive/Leaseplan, Ελλάδος, η κα. Χριστίνα Αντωνίου, Γενική Διευθύντρια της DAIKIN, ο κ. Γεώργιος Καρακούσης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και μέλος ΔΣ της ΔΕΗ, ο κ. Μιχάλης Σπανός, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Global Sustain και ο κ. Πάνος Μαρτίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Softone Technologies, οι οποίοι συζήτησαν & ανέδειξαν διαφορετικά θέματα στα οποία θα επανέλθουμε με περαιτέρω άρθρα & αναλύσεις. 

Εστιάζοντας στο παράδειγμα που παρουσιάστηκε από τους κ.κ. Σπύρο Ράπτη, Γενικό Διευθυντή, Schneider Electric Greece & Cyprus και Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ιδρυτή και CEO, BSS, με τον τίτλο "Building the future: Joint Sustainability Initiative”, στο οποίο αποτύπωσαν τις δυσκολίες τέτοιων συνεργασιών, τη σπουδαιότητα της αλλαγής νοοτροπίας (mindset shift) που απαιτείται σε πολλά επίπεδα, την έντονη συλλογική προσπάθεια από τις ομάδες της κάθε εταιρίας αλλά και τη δύναμη ενός ισχυρού οράματος και μίας δυναμικής ηγεσίας στη συν-δημιουργία μοναδικών και καινοτόμων αποτελεσμάτων.

Οι συζητήσεις μεταξύ των CEOs της Schneider Electric και της BSS ξεκίνησαν "άτυπα”, χωρίς κάποια επίσημη διαδικασία, με αφορμή την αναγνώριση και από τις δύο πλευρές της ανάγκης μετάβασης κάθε εταιρίας και οικονομίας στο άμεσο μέλλον προς μια "πράσινη", βιώσιμη κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες στην Ελλάδα αναγνωρίζουν αυτήν την ανάγκη και προσπαθούν να κατανοήσουν τα βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν, δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες κινήσεις λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και οικονομικών πόρων. Μέσα από τις συζητήσεις των δύο CEOs και κυρίως την εμπιστοσύνη που είχε ήδη αναπτυχθεί ανάμεσά τους ως μέλη του CEO Clubs Greece, διαπιστώθηκε ότι η ένωση δυνάμεων –της τεχνολογικής, δηλαδή, εξειδίκευσης της Schneider Electric και της αντίστοιχης χρηματοοικονομικής της BSS– θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που θα παρείχε ολιστική υποστήριξη στους πελάτες και των δύο εταιριών –όπως και έγινε. Το νέο προϊόν είναι πλέον διαθέσιμο σε κάθε εταιρία, ανεξαρτήτως μεγέθους, και προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων, καθοδήγηση στην υποβολή προτάσεων προς εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων, και στήριξη στη μετέπειτα εφαρμογή. 

Το προϊόν αυτό συν-δημιουργίας μεταξύ Schneider Electric και BSS αξιοποιεί στο έπακρο την εξειδίκευση και γνώση της κάθε εταιρίας προς την επίλυση ενός μεγαλύτερου προβλήματος: της προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενεές. Η κάθε εταιρία ξεχωριστά δεν θα μπορούσε να προσφέρει μία βιώσιμη και ουσιαστική λύση, ενώ η ένωση δυνάμεων δημιούργησε ένα νέο, πρωτοπόρο προϊόν, του οποίου τα αποτελέσματα γίνονται ήδη ορατά. 

Η συν-δημιουργική αυτή διαδικασία, όμως, δεν ήταν εύκολη, όχι μόνο γιατί η ανάπτυξη μίας νέας υπηρεσίας πάντα εγκυμονεί δυσκολίες και απαιτεί ενημέρωση και εκπαίδευση των δυνητικών πελατών αλλά κυρίως, γιατί η ίδια η συν-δημιουργία είναι μία έννοια καινούρια και άγνωστη. Για παράδειγμα, πέρα από τον ενθουσιασμό των CEOs των δύο εταιριών, έπρεπε να εξασφαλιστεί η κινητοποίηση και το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων ομάδων, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακος για την υποστήριξη του επιχειρηματικού σχεδίου που σχετίζεται με το νέο προϊόν. Η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού και η προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας η οποία θα επέτρεπε την ευθυγράμμιση κινήσεων ανάμεσα στις δύο εταιρίες, καθώς και τη δημιουργία μίας νέας, ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, ήταν από τις κυριότερες δυσκολίες. Όπως απεδείχθη όμως, όταν η συν-δημιουργία προέρχεται εκ των έσω, οργανικά και αρμονικά, οι όποιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν σχεδόν ανώδυνα, ενώ η υπεραξία που δημιουργείται επηρεάζει θετικά τα άτομα που εμπλέκονται (με τη μορφή νέας γνώσης και τεχνογνωσίας), τους αντίστοιχους οργανισμούς (μέσω της προσφοράς μίας νέας ολιστικής και κερδοφόρας λύσης), τους πελάτες (οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση άριστα συνδυασμένες τεχνικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), και, εν τέλει, την ευρύτερη Ελληνική οικονομία. 

"Τέτοια παραδείγματα από την αγορά", αναφέρει η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, "μας βοηθούν να αντιληφθούμε το μέγεθος του θετικού αποτυπώματος που μπορεί να αφήσει η διαδικασία της συν-δημιουργίας σε όλους μας. Τα παραδείγματα των CEOs μας εμπνέουν και μας παροτρύνουν να αναζητήσουμε νέους τομείς συνεργιών, ώστε, σταδιακά και μέσω της συλλογικής προσπάθειας, να βρεθούν αποτελεσματικές και μακροχρόνιες λύσεις σε κάποια από τα κυριότερα προβλήματα που μας ανησυχούν σήμερα. Παράλληλα, μας εμψυχώνουν και ως Club, καθώς παρατηρούμε πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών μας, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ανταλλαγή ιδεών – για brainstorming, αν θέλετε – και πόσο θετική η επίδραση των δράσεων και των θεματικών μας που, με τη σειρά τους, δίνουν την ευκαιρία στα μέλη μας να βρίσκονται συνεχώς στο leading edge των παγκόσμιων εξελίξεων και, έτσι, να ηγούνται των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας". 

* Οι κ.κ. Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής της Schneider Electric Greece & Cyprus και Ευστάθιος Λιακόπουλος, Ιδρυτής και CEO της BSS είναι μέλη του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece: Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των μελών ΔΣ στην Ελλάδα στην Πράξη

Εν μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθήκων διεθνώς, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όλο και πιο απαιτητικός.

Πόλυ Λεονταρίδη (ITF Hellas): Καινοτομίες, Υψηλοί Στόχοι και Ανάπτυξη Ταλέντων

Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ITF Hellas θέτει νέους στόχους με μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αλέξης Δούκας (Optimal): Αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Με πολυετή πορεία στο χώρο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού η Optimal έχει φτάσει σήμερα να προσφέρει 360 εξειδικευμένες ποιοτικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Δούκας.

Gabor Bognar (TotalEnergies): Η Ελλάδα αποτελεί καλό παράδειγμα για την στρατηγική των πολλαπλών ενεργειών μας

Αλλά και την ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει ο Gabor Bognar, Managing Director της TotalEnergies Marketing Hellas.

CEO Clubs Greece: Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ηγέτες του μέλλοντος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης που εστιάζει σε τρεις βασικές θεματικές.

Γιάννης Δημαράκης (Scotwork): Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι "τέχνη"

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρείν είναι αναρίθμητες και στην πλειονότητά τους απαιτούν καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες για να αντιμετωπιστούν.

Αντώνης Αυγερόπουλος (Nespresso): Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

Το 2023 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τις πωλήσεις της Nespresso που προσβλέπει σε μια ακόμη καλή χρονιά το 2024.

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.

CEO Clubs Greece: Εμβαθύνοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Α. Μεσόγειο και στην επίδρασή τους στο ελληνικό επιχειρείν

Πιστός, για τρίτη χρονιά, στο ετήσιο "ραντεβού" του με το Club και τα μέλη του, ο κ. Συρίγος εστίασε στα πλέον φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας,

Xρίστος Καχραμάνογλου (Viopol): Στόχος να αναπτυχθούμε στη διεθνή αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

"Για εμάς το ESG δεν είναι μόνο μια δέσμευση ευθύνης, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού μας", τονίζει ο CEO της VIOPOL, Χρίστος Καχραμάνογλου.