Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Τις κυριότερες δράσεις του ΟΔΙΠΥ την τελευταία διετία αναλύει ο Βασίλης Μπαλάνης, CEO του Οργανισμού, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια που έχουν κάνει έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και έθεσε την ενίσχυση του ΟΔΙΠΥ ως προτεραιότητα για την τετραετία που διανύουμε. Επιπλέον, αναφέρει πως οι λοιμώξεις αποτελούν μια σημαντική πληγή στη χώρα μας και ο Οργανισμός αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται να μειωθούν.

- Ποια είναι η κύρια αρμοδιότητα του ΟΔΙΠΥ;

Ο ΟΔΙΠΥ είναι ο "Regulator” του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχοντας ως κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, κάτι το οποίο έχει τεθεί και από τον πρωθυπουργό ως ύψιστη προτεραιότητα. Πέραν της αξιολόγησης, ο ΟΔΙΠΥ έχει ευθύνη για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και για  το στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΥ.

- Ποιες οι κυριότερες δράσεις του Οργανισμού τα τελευταία 2 χρόνια; Ποιες είναι σε φάση εξέλιξης και ποιες προγραμματίζονται;

Είναι πλέον ξεκάθαρο, τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στους Επαγγελματίες Υγείας και στους ασθενείς, το σημαντικό έργο που έχει σημειώσει ο ΟΔΙΠΥ μέσα σε μόλις δυο χρόνια λειτουργίας, δίνοντας αξία τόσο στους ανθρώπινους πόρους όσο και στα χρήματα που διαχειριζόμαστε. Αξίζει να τονιστεί πως η προσπάθειά μας έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και έθεσε την ενίσχυση του ΟΔΙΠΥ ως προτεραιότητα για την τετραετία που διανύουμε. Τα κυριότερα αποτελέσματα από τη βεντάλια των δράσεων που υλοποιούμε συμπεριλαμβάνουν:

- τις αξιολογήσεις των νοσοκομείων, μια διαδικασία μέσω της οποίας καταγράφεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40 μέχρι το τέλος του έτους, μέσα σε 27 μήνες ζωής του Οργανισμού,

- τη δημιουργία 21 προτύπων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων 11 προτύπων για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων σχετιζόμενων με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας (PCI) και 10 προτύπων για την Ασφάλεια και τη Διαχείριση των εγκαταστάσεων των νοσηλευτικών μονάδων (FMS),

- τη δημιουργία άνω των 40 δεικτών ποιότητας, οι οποίοι ήδη έχουν επιφέρει σημαντικά οφέλη που περιλαμβάνουν τη βελτίωση κατά 80% της καταγραφής συμβάντων, κατά 20% της ταυτοποίησης ασθενών, και 35% της εκτίμησης των πτώσεων,

- την απορρόφηση και διαχείριση μεγάλων ποσών από Ευρωπαϊκά κονδύλια – ήδη ξεπεράσαμε τα 40 εκατομμύρια ευρώ – για εθνικά έργα στην Υγεία με ταυτόχρονη ολοκλήρωση 65 διαγωνισμών μέχρι και σήμερα,

- τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με περισσότερους από 1.500 ωφελούμενους Επαγγελματίες Υγείας και διοικητικό προσωπικό, 

- τον σχεδιασμό και την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Έργου GRIPP, για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής. 

- Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένα τεράστιο ζήτημα στην Ελλάδα. Ποια η δική σας συμβολή στην αντιμετώπιση και μείωσή τους;

Οι λοιμώξεις αποτελούν μια σημαντική πληγή στη χώρα μας και ο Οργανισμός μας αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται να μειωθούν. Ο ΟΔΙΠΥ από την ίδρυσή του έχει λάβει χρηματοδότηση €5 εκατ. από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προκειμένου να επέμβει τεχνοκρατικά και να επιφέρει μείωση του ποσοστού λοιμώξεων στα νοσοκομεία μας, μέσω συνεργασίας με το Institute for Health care Improvement (IHI) από την Αμερική. Το Πρόγραμμα αυτό (Πρόγραμμα GRIPP) υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα CLEO και ήδη μας έχει φέρει πάνω από μια εθνικές πρωτιές. 

- Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συστηματική καταγραφή δεικτών λοιμώξεων, με κοινή μεθοδολογία και με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας

- Πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη τάση μείωσης λοιμώξεων σε νοσοκομεία μας και η οποία αφορά δείκτες που σχετίζονται με τον κεντρικό καθετήρα (CLABSI Rates). Η τάση μείωσης αυτή θα πρέπει να σταθεροποιηθεί και με τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν στα νοσοκομεία να συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η μείωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ πως έχουμε έξαρση των λοιμώξεων στα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και αυτό δείχνει πως η δουλειά που γίνεται στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι πολύ σημαντική.

- Πώς προχωρά ο σχεδιασμός του προγράμματος Κατ' Οίκον Νοσηλεία; Έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιοι ασθενείς;

Μέσω του προγράμματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (ΝΟΣΠΙ) ο ΟΔΙΠΥ ανοίγει την πόρτα σε προγράμματα προτυποποίησης φροντίδας, μέσω των οποίων θα βελτιωθεί θεαματικά η παροχή φροντίδας στους ασθενείς ενώ ο σχεδιασμός γίνεται με τους ασθενείς στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ ήδη ξεκίνησε και τρέχει πιλοτικά για ογκολογικούς ασθενείς, παιδιά και ενήλικες μέσω των νοσοκομείων Άγιος Σάββας, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και ΠΑΓΝΗ αντίστοιχα. Από τον επόμενο Μάρτιο θα ενταχθούν ακόμα 9 νοσοκομεία.

- Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για την επιλογή της θεραπείας;

Στην Υγεία, η συμμετοχή των ασθενών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση ποιοτικής περίθαλψης και θετικών αποτελεσμάτων υγείας. Η συμμετοχή των ασθενών δεν είναι απλώς μια παθητική συμμετοχή των ασθενών στο ταξίδι τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης• Αντίθετα, είναι η ενεργός συμμετοχή και ενδυνάμωση των ατόμων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την υγεία τους. Υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο των ασθενών ως αποδεκτών φροντίδας και τους μετατρέπει σε ισότιμους εταίρους στην ομάδα υγειονομικής περίθαλψης. Όταν οι ασθενείς συμμετέχουν ενεργά στην υγειονομική τους περίθαλψη, ενημερώνονται περισσότερο για τις συνθήκες υγείας τους, τις επιλογές θεραπείας και τους πιθανούς κινδύνους.

Ο ασθενοκεντρικός σχεδιασμός στην παροχή φροντίδας υγείας είναι μια ολιστική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην προσαρμογή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αξίες του κάθε ασθενούς. Αναγνωρίζει ότι οι ασθενείς είναι μοναδικά άτομα με τους δικούς τους στόχους και φιλοδοξίες. Σε ένα τέτοιο μοντέλο φροντίδας, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ακούν ενεργά τους ασθενείς, σέβονται την αυτονομία τους και τους εμπλέκουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι κομμάτι της κουλτούρας κάθε CEO καθώς η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ. Η εκπαίδευση δεν είναι ανάγκη να έχει πάντα τη μορφή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, καθώς τόσο η μελέτη επιστημονικών δημοσιεύσεων, η συμμετοχή σε σεμινάρια και σε επαγγελματικές ομάδες όπως είναι και το CEO Clubs Greece μπορούν και δίνουν συνεχώς νέες ιδέες και να μας βελτιώνουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

- Ποιος είναι ο ρόλος του/της CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του/της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Εκτός από τις πολλές οργανωτικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν οι CEOs, οι νέοι κανόνες προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης στελεχών ταρακουνούν το τοπίο. Η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων δεν είναι απλώς σημαντική: Οι CEOs που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται με επιτυχία στελέχη, αποκτούν μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, "για να διατηρήσεις κορυφαία στελέχη, πρέπει να προσφέρεις κάτι περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Πρέπει να διατηρείς τα στελέχη σου αφοσιωμένα, να μαθαίνουν συνεχώς και να αναπτύσσονται”.

- Η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του/της;

Η φύση της ενασχόλησης του CEO σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Για παράδειγμα, στην Αμερική το γεγονός του θανάτου του George Floyd και το αναδυόμενο κίνημα του BlackLivesMatter ήταν ένας σημαντικός καταλύτης για την αλλαγή.Στα πιο πρόσφατα, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία να πυροδοτεί μια άλλη δημόσια τοποθέτηση εταιρειών που καλούνται να αποφασίσουν για το αν θα συνεργαστούν με τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει πως τα διοικητικά συμβούλια και οι CEOs θα πρέπει να εξετάζουν κάποια θέματα διεξοδικά πριν πάρουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με κοινωνικά θέματα, όπως: (α) Πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα ή όχι?, (β) σε ποιον πρέπει να μιλήσουμε?, (γ) ποιοι είναι οι πελάτες μας και τα στελέχη μας σήμερα και ποιους στοχεύουμε να έχουμε στο μέλλον?

Αυτά τα ερωτήματα σε συνδυασμό με τις αξίες που θέλει η κάθε εταιρία να πρεσβεύει θα μπορούν να δώσουν απάντηση σε κάθε δίλημμα που μπορεί να έχει κάποιος CEO σε σχέση με ένα κοινωνικό θέμα.

* Ο Βασίλης Μπαλάνης είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Schneider Electric και BSS παρουσιάζουν στο Forum του CEO Clubs Greece τη συν-δημιουργία στην πράξη

Η πρακτική η οποία συζητείται και αναλύεται ενδελεχώς στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και σταδιακά εφαρμόζεται με όλο και σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα είναι αυτή της συν-δημιουργίας.

Λ. Μισαλάκης (Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ): Σε περιόδους κρίσης ο καταναλωτής στρέφεται στις αναγνωρισμένες αξίες

Έως το 2030, όλα τα αυτοκίνητα Range Rover, Defender και Discovery θα διατίθενται και ως αμιγώς ηλεκτρικά, αναφέρει ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Jaguar Land Rover στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Λεωνίδας Μισαλάκης.

Η συν-δημιουργία ως η κυριότερη βάση ανάπτυξης στη νέα εποχή

Tο CEO Clubs Greece, γνωστό για τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης του, διοργανώνει το 2ο καθιερωμένο του ετήσιο Forum, εστιάζοντας αποκλειστικά στη Συν-Δημιουργία.

Γ. Μελάς (Zoetis): Με γνώμονα την καινοτομία σε πολλά επίπεδα

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον Γ. Μελά, γενικό διευθυντή της Zoetis Hellas, είναι η μεγάλη στροφή της εταιρείας στα εμβόλια εδώ και πολλά χρόνια, περιορίζοντας έτσι τη χρήση αντιβιοτικών δραστικά.

Αναστάσιος Σπανίδης (GPA): Αποστολή μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη διαδρομή που λέγεται "ανάπτυξη"

Ο Όμιλος GPA δεν διαθέτει απλά διεθνή επιχειρηματική οπτική. Λειτουργεί, αναπτύσσεται, και ουσιαστικά "αναπνέει" μέσα από το παγκοσμίου βεληνεκούς DNA του, λέει ο πρόεδρός του.

Κ. Τσοβίλης (Stellar Travels): "Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας"

Η δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους είναι ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία, εκτιμά ο Κωνσταντίνος Τσοβίλης, διευθύνων σύμβουλος της Stellar Travels.

Γ. Λεβεντάκης (Gruppo Cucine): Επενδύουμε στην καινοτομία, με βιώσιμα χαρακτηριστικά

Στις σημερινές τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά που δραστηριοποιείται η Gruppo Cucine αναφέρεται μεταξύ άλλων ο CEO της εταιρείας Γ. Λεβεντάκης.

CEO Clubs Greece: ClubHouse, Ένας χρόνος μετά

"Όταν πριν έναν χρόνο ανοίξαμε τις πόρτες του ClubHouse," σχολιάζει η πρόεδρος και ιδρύτρια Γεωργία Καρτσάνη, "πιστεύαμε ακράδαντα στη δυναμική και τις δυνατότητες του εγχειρήματος. Τα αποτελέσματα όμως ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας".

Αντ. Παπαγιαννακόπουλος (Arval): Στόχος μας έως το 2025 να είναι συνδεδεμένο το 100% του στόλου μας

Περαιτέρω διείσδυση του leasing στην ελληνική αγορά βλέπει ο γενικός διευθυντής της Arval, Αντώνης Παπαγιαννακόπουλος.

Χαρ. Λάμπρου (Astellas): Συνεχίζουμε το ερευνητικό μας έργο μέσω της επιστήμης αιχμής

Παράλληλα, η Astellas εξερευνά νέες θεραπείες μέσω της γενετικής ιατρικής, όπως αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της εταιρείας.

Anita Sabarwal (Marks & Spencer): Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο πεδίο του Retail

Η Anita Sabarwal Country Manager των Marks & Spencer Ελλάδος τονίζει μεταξύ άλλων πως βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η επένδυση στους ανθρώπους της.

Ηγεσία και Διαχείριση Εταιρικής Φήμης στο επίκεντρο του School of Leadership Practice του CEO Clubs

Η συγκεκριμένη θεματική έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η διαχείριση της εταιρικής φήμης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.