Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Τις κυριότερες δράσεις του ΟΔΙΠΥ την τελευταία διετία αναλύει ο Βασίλης Μπαλάνης, CEO του Οργανισμού, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια που έχουν κάνει έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και έθεσε την ενίσχυση του ΟΔΙΠΥ ως προτεραιότητα για την τετραετία που διανύουμε. Επιπλέον, αναφέρει πως οι λοιμώξεις αποτελούν μια σημαντική πληγή στη χώρα μας και ο Οργανισμός αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται να μειωθούν.

- Ποια είναι η κύρια αρμοδιότητα του ΟΔΙΠΥ;

Ο ΟΔΙΠΥ είναι ο "Regulator” του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχοντας ως κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, κάτι το οποίο έχει τεθεί και από τον πρωθυπουργό ως ύψιστη προτεραιότητα. Πέραν της αξιολόγησης, ο ΟΔΙΠΥ έχει ευθύνη για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και για  το στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΥ.

- Ποιες οι κυριότερες δράσεις του Οργανισμού τα τελευταία 2 χρόνια; Ποιες είναι σε φάση εξέλιξης και ποιες προγραμματίζονται;

Είναι πλέον ξεκάθαρο, τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στους Επαγγελματίες Υγείας και στους ασθενείς, το σημαντικό έργο που έχει σημειώσει ο ΟΔΙΠΥ μέσα σε μόλις δυο χρόνια λειτουργίας, δίνοντας αξία τόσο στους ανθρώπινους πόρους όσο και στα χρήματα που διαχειριζόμαστε. Αξίζει να τονιστεί πως η προσπάθειά μας έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και έθεσε την ενίσχυση του ΟΔΙΠΥ ως προτεραιότητα για την τετραετία που διανύουμε. Τα κυριότερα αποτελέσματα από τη βεντάλια των δράσεων που υλοποιούμε συμπεριλαμβάνουν:

- τις αξιολογήσεις των νοσοκομείων, μια διαδικασία μέσω της οποίας καταγράφεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40 μέχρι το τέλος του έτους, μέσα σε 27 μήνες ζωής του Οργανισμού,

- τη δημιουργία 21 προτύπων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων 11 προτύπων για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων σχετιζόμενων με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας (PCI) και 10 προτύπων για την Ασφάλεια και τη Διαχείριση των εγκαταστάσεων των νοσηλευτικών μονάδων (FMS),

- τη δημιουργία άνω των 40 δεικτών ποιότητας, οι οποίοι ήδη έχουν επιφέρει σημαντικά οφέλη που περιλαμβάνουν τη βελτίωση κατά 80% της καταγραφής συμβάντων, κατά 20% της ταυτοποίησης ασθενών, και 35% της εκτίμησης των πτώσεων,

- την απορρόφηση και διαχείριση μεγάλων ποσών από Ευρωπαϊκά κονδύλια – ήδη ξεπεράσαμε τα 40 εκατομμύρια ευρώ – για εθνικά έργα στην Υγεία με ταυτόχρονη ολοκλήρωση 65 διαγωνισμών μέχρι και σήμερα,

- τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με περισσότερους από 1.500 ωφελούμενους Επαγγελματίες Υγείας και διοικητικό προσωπικό, 

- τον σχεδιασμό και την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Έργου GRIPP, για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής. 

- Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένα τεράστιο ζήτημα στην Ελλάδα. Ποια η δική σας συμβολή στην αντιμετώπιση και μείωσή τους;

Οι λοιμώξεις αποτελούν μια σημαντική πληγή στη χώρα μας και ο Οργανισμός μας αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται να μειωθούν. Ο ΟΔΙΠΥ από την ίδρυσή του έχει λάβει χρηματοδότηση €5 εκατ. από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προκειμένου να επέμβει τεχνοκρατικά και να επιφέρει μείωση του ποσοστού λοιμώξεων στα νοσοκομεία μας, μέσω συνεργασίας με το Institute for Health care Improvement (IHI) από την Αμερική. Το Πρόγραμμα αυτό (Πρόγραμμα GRIPP) υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα CLEO και ήδη μας έχει φέρει πάνω από μια εθνικές πρωτιές. 

- Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συστηματική καταγραφή δεικτών λοιμώξεων, με κοινή μεθοδολογία και με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας

- Πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη τάση μείωσης λοιμώξεων σε νοσοκομεία μας και η οποία αφορά δείκτες που σχετίζονται με τον κεντρικό καθετήρα (CLABSI Rates). Η τάση μείωσης αυτή θα πρέπει να σταθεροποιηθεί και με τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν στα νοσοκομεία να συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η μείωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ πως έχουμε έξαρση των λοιμώξεων στα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και αυτό δείχνει πως η δουλειά που γίνεται στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι πολύ σημαντική.

- Πώς προχωρά ο σχεδιασμός του προγράμματος Κατ' Οίκον Νοσηλεία; Έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιοι ασθενείς;

Μέσω του προγράμματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (ΝΟΣΠΙ) ο ΟΔΙΠΥ ανοίγει την πόρτα σε προγράμματα προτυποποίησης φροντίδας, μέσω των οποίων θα βελτιωθεί θεαματικά η παροχή φροντίδας στους ασθενείς ενώ ο σχεδιασμός γίνεται με τους ασθενείς στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ ήδη ξεκίνησε και τρέχει πιλοτικά για ογκολογικούς ασθενείς, παιδιά και ενήλικες μέσω των νοσοκομείων Άγιος Σάββας, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και ΠΑΓΝΗ αντίστοιχα. Από τον επόμενο Μάρτιο θα ενταχθούν ακόμα 9 νοσοκομεία.

- Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για την επιλογή της θεραπείας;

Στην Υγεία, η συμμετοχή των ασθενών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση ποιοτικής περίθαλψης και θετικών αποτελεσμάτων υγείας. Η συμμετοχή των ασθενών δεν είναι απλώς μια παθητική συμμετοχή των ασθενών στο ταξίδι τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης• Αντίθετα, είναι η ενεργός συμμετοχή και ενδυνάμωση των ατόμων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την υγεία τους. Υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο των ασθενών ως αποδεκτών φροντίδας και τους μετατρέπει σε ισότιμους εταίρους στην ομάδα υγειονομικής περίθαλψης. Όταν οι ασθενείς συμμετέχουν ενεργά στην υγειονομική τους περίθαλψη, ενημερώνονται περισσότερο για τις συνθήκες υγείας τους, τις επιλογές θεραπείας και τους πιθανούς κινδύνους.

Ο ασθενοκεντρικός σχεδιασμός στην παροχή φροντίδας υγείας είναι μια ολιστική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην προσαρμογή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αξίες του κάθε ασθενούς. Αναγνωρίζει ότι οι ασθενείς είναι μοναδικά άτομα με τους δικούς τους στόχους και φιλοδοξίες. Σε ένα τέτοιο μοντέλο φροντίδας, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ακούν ενεργά τους ασθενείς, σέβονται την αυτονομία τους και τους εμπλέκουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι κομμάτι της κουλτούρας κάθε CEO καθώς η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ. Η εκπαίδευση δεν είναι ανάγκη να έχει πάντα τη μορφή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, καθώς τόσο η μελέτη επιστημονικών δημοσιεύσεων, η συμμετοχή σε σεμινάρια και σε επαγγελματικές ομάδες όπως είναι και το CEO Clubs Greece μπορούν και δίνουν συνεχώς νέες ιδέες και να μας βελτιώνουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

- Ποιος είναι ο ρόλος του/της CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του/της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Εκτός από τις πολλές οργανωτικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν οι CEOs, οι νέοι κανόνες προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης στελεχών ταρακουνούν το τοπίο. Η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων δεν είναι απλώς σημαντική: Οι CEOs που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται με επιτυχία στελέχη, αποκτούν μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, "για να διατηρήσεις κορυφαία στελέχη, πρέπει να προσφέρεις κάτι περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Πρέπει να διατηρείς τα στελέχη σου αφοσιωμένα, να μαθαίνουν συνεχώς και να αναπτύσσονται”.

- Η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του/της;

Η φύση της ενασχόλησης του CEO σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Για παράδειγμα, στην Αμερική το γεγονός του θανάτου του George Floyd και το αναδυόμενο κίνημα του BlackLivesMatter ήταν ένας σημαντικός καταλύτης για την αλλαγή.Στα πιο πρόσφατα, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία να πυροδοτεί μια άλλη δημόσια τοποθέτηση εταιρειών που καλούνται να αποφασίσουν για το αν θα συνεργαστούν με τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει πως τα διοικητικά συμβούλια και οι CEOs θα πρέπει να εξετάζουν κάποια θέματα διεξοδικά πριν πάρουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με κοινωνικά θέματα, όπως: (α) Πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα ή όχι?, (β) σε ποιον πρέπει να μιλήσουμε?, (γ) ποιοι είναι οι πελάτες μας και τα στελέχη μας σήμερα και ποιους στοχεύουμε να έχουμε στο μέλλον?

Αυτά τα ερωτήματα σε συνδυασμό με τις αξίες που θέλει η κάθε εταιρία να πρεσβεύει θα μπορούν να δώσουν απάντηση σε κάθε δίλημμα που μπορεί να έχει κάποιος CEO σε σχέση με ένα κοινωνικό θέμα.

* Ο Βασίλης Μπαλάνης είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.

CEO Clubs Greece: Εμβαθύνοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Α. Μεσόγειο και στην επίδρασή τους στο ελληνικό επιχειρείν

Πιστός, για τρίτη χρονιά, στο ετήσιο "ραντεβού" του με το Club και τα μέλη του, ο κ. Συρίγος εστίασε στα πλέον φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας,

Xρίστος Καχραμάνογλου (Viopol): Στόχος να αναπτυχθούμε στη διεθνή αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

"Για εμάς το ESG δεν είναι μόνο μια δέσμευση ευθύνης, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού μας", τονίζει ο CEO της VIOPOL, Χρίστος Καχραμάνογλου.

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (PowerZ):  50 χρόνια πορείας,  καινοτόμων ηλεκτρολογικών εφαρμογών και φωτισμού

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της PowerZ χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση αναφέρει ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, CEO της εταιρείας

Αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των μελών του CEO Clubs Greece

Ως μέρος κύκλου ομιλιών, υπό τον ευρύτερο τίτλο "On the Frontline", που διοργανώνει το CEO Clubs Greece πραγματοποιήθηκε στο ClubHouse, παρουσίαση του Διοικητή της ΤτΕ, κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Μ. Τόμπρα: H Sephora Greece είναι από τα μεγαλύτερα success stories στην Ευρώπη

Σε μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αγορές στην Αττική σχεδιάζει να ανοίξει κατάστημα έως το τέλος του έτους η αλυσίδα Sephora, όπως αναφέρει η Μαρίλια Τόμπρα Country Director της εταιρείας.

Φ. Κωστόπουλος (Arkas Hellas): Μονόδρομος η διατήρηση των βασικών αξιών μας

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας στον ναυτιλιακό κλάδο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος Managing Director της Arkas Hellas.

Κων. Μαντούδης (Rollex): Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες της αγοράς με όχημα την 65ετή πείρα μας

"Στόχος είναι να διευρύνουμε την γκάμα μας με καινούργια προϊόντα" όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Rollex Κωνσταντίνος Μαντούδης.

Αποκλειστική συνεργασία CEO Clubs Greece με το CEO Clubs Network

Μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από την αποκλειστική του συνεργασία με το CEO Clubs Network προσφέρει στα μέλη του το CEO Clubs Greece.

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

H Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece το 2024 εισάγει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει πάνω στο Leadership Development.