Αντ. Παπαγιαννακόπουλος (Arval): Στόχος μας έως το 2025 να είναι συνδεδεμένο το 100% του στόλου μας

Αντ. Παπαγιαννακόπουλος (Arval): Στόχος μας έως το 2025 να είναι συνδεδεμένο το 100% του στόλου μας

Περαιτέρω διείσδυση του leasing στην ελληνική αγορά βλέπει ο γενικός διευθυντής της Arval, Αντώνης Παπαγιαννακόπουλος, αφού, όπως τονίζει, πέρα από τις εταιρείες που έχουν κατανοήσει προ πολλού τα οφέλη του, αυτά αγγίζουν πλέον και τον ιδιώτη, ενώ παράλληλα η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται στη χρήση και όχι στην κτήση ενός μέσου μετακίνησης. 

- Ποια είναι η εικόνα που έχετε και σχετίζεται με τη στροφή των Ελλήνων στην ηλεκτροκίνηση το τελευταίο διάστημα; Κερδίζει έδαφος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη χώρα μας; 

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και PHEV (Plug-in Hybrid) επιβατικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 66% το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ταξινομήθηκαν 6.587 οχήματα, με τα 5.500 από αυτά να εντάσσονται στις εταιρικές πωλήσεις. Η αύξηση στους ιδιώτες την ίδια περίοδο ήταν της τάξεως του 80%, αλλά τα απόλυτα νούμερα καταδεικνύουν την επιφυλακτικότητά τους, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών αγοράς των οχημάτων αυτών αλλά και των περιορισμών που επιβάλει η φόρτισή τους. Παράλληλα οι κατασκευαστές υιοθετώντας νέες τεχνολογίες αυξάνουν τη χωρητικότητα των μπαταριών περιορίζοντας το άγχος της αυτονομίας. Ταυτόχρονα, έχουμε την Εθνική Στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

- Την ανάπτυξη του δικτύου υποδομών φόρτισης, 
- την παροχή διευκολύνσεων για την απόκτηση ιδιωτικών ηλεκτρικών οχημάτων, 
- την προετοιμασία αγοράς και τεχνιτών για τα νέου τύπου οχήματα και 
- την ένταξη της ηλεκτροκίνησης στις αστικές συγκοινωνίες. 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε με βεβαιότητα ότι η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα. 

- Με βάση τα στοιχεία που έχετε από επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεστε, προβλέπεται μείωση, σταθερότητα ή αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων που διατηρούν, και εάν μπορείτε αιτιολογείστε μας την απάντησή σας; 

Η Arval διενεργεί κάθε χρόνο μία παγκόσμια έρευνα που ονομάζει Παρατηρητήριο Κινητικότητας (Arval Mobility Observatory), η οποία της επιτρέπει να αναγνωρίζει τάσεις στη διαχείριση εταιρικών στόλων. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, ακόμη και κατά την περίοδο έξαρσης του COVID-19, οι εταιρείες δεν δήλωναν πρόθεση να μειώσουν τον στόλο τους. Τουναντίον, η πρόθεσή τους είναι να χρησιμοποιήσουν τα εταιρικά οχήματα ως πόλο έλξης για νεοεισερχόμενο μεσαίου/υψηλού επιπέδου προσωπικό, αλλά και για τη διατήρηση των εργαζομένων τους. Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες στην Ελλάδα, εκτιμούν ότι ο στόλος τους θα αυξηθεί ή θα μείνει σταθερός.

- Βλέπετε η τάση του leasing, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια; Εάν ναι, έχετε ένα ποσοστό ανάπτυξης στη χώρα μας και παγκοσμίως με βάση τα στοιχεία σας; Ποιο είναι αυτό; 

Το leasing έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με την ιδιωτική ιδιοκτησία να μειώνεται στην Ευρώπη από το 53% της συνολικής αγοράς το 2013, σε 42% το 2021, σύμφωνα με έρευνα της Jato Dynamics. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και το ενδιαφέρον των καταναλωτών εντοπίζεται πλέον στη χρήση και όχι στην κτήση ενός μέσου μετακίνησης. 

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στη χώρα μας. Οι εταιρικές ταξινομήσεις προς αυτές των ιδιωτών έφτασε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους το 60/40, αυξημένο σημαντικά έναντι της ίδιας περιόδου το 2022 (53/47), ενώ στο τέλος του 2021 ήταν 50/50. Οι εταιρείες έχουν κατανοήσει προ πολλού τα οφέλη, με κυριότερο αυτό της αποδέσμευσης κεφαλαίων για την αγορά παγίων, αλλά και της μείωσης του ρίσκου από τη διάθεση των μεταχειρισμένων οχημάτων στην αγορά. 

Σήμερα, τα οφέλη του leasing αγγίζουν και τον ιδιώτη, ο οποίος απολαμβάνει σταθερότητα στον οικογενειακό προϋπολογισμό του, τυχόν απρόβλεπτα έξοδα απορροφώνται από την εταιρεία λειτουργικής μίσθωσης, ενώ έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το αυτοκίνητό του σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και να οδηγεί διαρκώς ένα ασφαλές, τελευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητο. 

- Υπάρχει τάση μετάβασης σε λύσεις εναλλακτικής κινητικότητας, οι οποίες παρουσιάζουν ζήτηση από πλευράς των πελατών σας και έρχονται να προστεθούν στον υφιστάμενο εταιρικό τους στόλο; Ποιες είναι οι κυριότερες από αυτές; 

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Report) σε μία έρευνα που πραγματοποίησε η Arval, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες με δείγμα 2.900 εργαζόμενους, η προσφορά λύσεων κινητικότητας καταδεικνύεται από τους ερωτηθέντες ως ένας τρόπος για τις εταιρείες να βελτιώσουν την ελκυστικότητά τους. Συγκεκριμένα, το 92% των υπαλλήλων του δείγματος δήλωσε ότι θα εκτιμούσε την παροχή μίας τουλάχιστον λύσης κινητικότητας. 

Στην Ελλάδα, με τα κίνητρα που δόθηκαν στο πρόγραμμα "Κινούμαι ηλεκτρικά 2", είδαμε τα ηλεκτρικά ποδήλατα να πρωτοστατούν σε αριθμό αιτήσεων 35%, ακολουθούμενα από τα ηλεκτρικά scooter, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκαν και τα ηλεκτρικά μικροαυτοκίνητα. Το θέμα αφορά την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης αλλά και την εφαρμογή πραγματικά προσαρμοσμένων πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών λύσεων όπως η κοινή χρήση αυτοκινήτων (car sharing) ή ο συνεπιβατισμός (car pooling). Μέχρι σήμερα η υιοθέτηση τέτοιων λύσεων είναι μικρότερης αποδοχής από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδιαφέρον όμως σε βάθος 3ετίας αποτυπώνεται εξίσου ισχυρό με αυτό της υπόλοιπης Ευρώπης, πρωτίστως  σε λύσεις όπως η μεσοπρόθεσμη μίσθωση και η κοινή χρήση οχημάτων (car sharing). 

Επιπλέον, παρατηρείται ενδιαφέρον για τη συνδεσιμότητα των οχημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Arval, που στοχεύει μέχρι το 2025 να έχει συνδεδεμένο το 100% του στόλου της, επιτρέποντας την προληπτική συντήρηση, τη σωστή ασφάλιση, τη μείωση του κόστους λειτουργίας του στόλου και την οδική ασφάλεια.

- Η συμμόρφωση με τις αρχές του ESG αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε ένας οργανισμός να εξασφαλίσει ακόμα και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Πόσο έχετε προετοιμαστεί στο πλαίσιο αυτό και πόσο έχει επηρεαστεί το μοντέλο διοίκησης του δικού σας οργανισμού;

Από την έναρξη του στρατηγικού σχεδίου Arval Beyond 2020-2025, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας, στους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η στρατηγική του Ομίλου BNP Paribas για τη Βιωσιμότητα επικεντρώνεται σε 4 πυλώνες: Η Οικονομία, Οι Άνθρωποί μας, Η Κοινότητα και Το Περιβάλλον.

Η έννοια της κινητικότητας καλείται να απαντήσει σε πολλές από τις πιο επείγουσες σημερινές προκλήσεις, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η προσβασιμότητα, το μέλλον των πόλεων και η ποιότητα ζωής σε αυτές. Γι' αυτό στην Arval την τοποθετούμε στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας μέσω της προσέγγισής μας SMaRT (Στόχοι Βιώσιμης Κινητικότητας και Υπευθυνότητας), στη διαμόρφωση του μίγματος κινητικότητας και στην ενεργειακή τους μετάβαση. 

Στόχος μας είναι επίσης να γίνουμε αρωγός αλλαγής στην κοινωνία, προωθώντας ενεργά την οδική ασφάλεια μέσω συνεδριών οικολογικής οδήγησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βοηθώντας στη δημιουργία ενός "πράσινου" μέλλοντος ενεργοποιώντας τη βιώσιμη κινητικότητα για όλους.  Οι ηθικές μας ευθύνες είναι εξίσου σημαντικές: τηρούμε τον αυστηρό Κώδικα Δεοντολογίας του τραπεζικού Ομίλου BNP Paribas. 

Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά μας στον τομέα της βιωσιμότητας, το 2022 ο Όμιλος Arval βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο από την Ecovadis, τον πλέον αξιόπιστο πάροχο στον κόσμο αξιολογήσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

- Θα επανέλθει το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO=Total cost of ownership) του στόλου στα προηγούμενα επίπεδα σταθερότητας, θα μειωθεί ή θα αυξηθεί;

Πράγματι, οι περισσότερες εταιρείες αναζητούν μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα για να μπορέσουν να προβλέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουν για να ελέγξουν το στόλο τους και τον προϋπολογισμό τους.

Το TCO του οχήματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η τιμή καταλόγου του οχήματος, το κόστος προγραμματισμένης συντήρησης και μηχανολογικών επισκευών, το κόστος εργασίας, οι φόροι, το κόστος ασφάλισης, τα επιτόκια χρηματοδότησης και οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ως υπενθύμιση, κατά μέσο όρο, το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας ενός οχήματος συντίθεται ως εξής: 40% έως 60% κόστος χρηματοδότησης, 15% έως 30% ενεργειακό κόστος (κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας), 10% συντήρηση, 10% ασφάλιση και περίπου 5%-10% πρόσθετοι φόροι (φόροι ιδιοκτησίας ή χρήσης).

Οι εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης μετριάζουν συνεχώς αυτές τις εξελίξεις του κόστους, για παράδειγμα, μέσω της διαπραγμάτευσης του κόστους χρηματοδότησης, των συμφωνιών τους με τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης στόλου, ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες τους να ελέγξουν το TCO του στόλου τους.

Πρόσφατα είδαμε το επίπεδο αβεβαιότητας να αυξάνεται σημαντικά, καθώς πλήθος παραγόντων κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί, όπως για παράδειγμα οι ελλείψεις πρώτων υλών και ημιαγωγών και η παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση που ακολούθησε την πανδημία COVID-19, δημιουργώντας περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού. Και αυτό σε μια εποχή που οι κατασκευαστές οχημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου για να αντιδράσουν στις περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αν εισάγουμε στην εξίσωση παραμέτρους, όπως τη ζήτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και τις υπολειμματικές αξίες, τα ασφάλιστρα, τις τιμές της ενέργειας, τον πληθωρισμό και το εργατικό κόστος, τις κυβερνητικές επιδοτήσεις και τα φορολογικά ή άλλα κίνητρα, τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω των συγκρούσεων και των γεωπολιτικών εντάσεων που επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και όχι μόνο, είναι κατανοητό πόσο δύσκολη είναι η σωστή πρόβλεψη του κόστους λειτουργικής μίσθωσης. 

Γενικά αναμένεται το TCO να κινηθεί ανοδικά. Η πρόκληση για τις εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης είναι να μειώσουν την ένταση αυτής της αύξησης των τιμών. Υπάρχει ένας αριθμός διαθέσιμων δράσεων για τον μετριασμό της αναμενόμενης αύξησης όπως:

- Ο Εξηλεκτρισμός του στόλου
- Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες
- Οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης στόλου.

- Ένα νέο στέλεχος που έχει τη φιλοδοξία να γίνει CEO, τι θα το συμβουλεύατε?

Να θέτει υψηλούς στόχους.

Να εργάζεται έξυπνα και ταυτόχρονα να δίνει το 110% σε ó,τι κάνει.

Να μη φοβάται να κάνει λάθη.

Να μαθαίνει συνέχεια.

Να διευρύνει το δίκτυο των επαφών του.

Να ονειρεύεται.

Να απολαμβάνει την εργασία του.

Ο Αντώνης Παπαγιαννακόπουλος είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των μελών του CEO Clubs Greece

Ως μέρος κύκλου ομιλιών, υπό τον ευρύτερο τίτλο "On the Frontline", που διοργανώνει το CEO Clubs Greece πραγματοποιήθηκε στο ClubHouse, παρουσίαση του Διοικητή της ΤτΕ, κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Μ. Τόμπρα: H Sephora Greece είναι από τα μεγαλύτερα success stories στην Ευρώπη

Σε μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αγορές στην Αττική σχεδιάζει να ανοίξει κατάστημα έως το τέλος του έτους η αλυσίδα Sephora, όπως αναφέρει η Μαρίλια Τόμπρα Country Director της εταιρείας.

Φ. Κωστόπουλος (Arkas Hellas): Μονόδρομος η διατήρηση των βασικών αξιών μας

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας στον ναυτιλιακό κλάδο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος Managing Director της Arkas Hellas.

Κων. Μαντούδης (Rollex): Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες της αγοράς με όχημα την 65ετή πείρα μας

"Στόχος είναι να διευρύνουμε την γκάμα μας με καινούργια προϊόντα" όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Rollex Κωνσταντίνος Μαντούδης.

Αποκλειστική συνεργασία CEO Clubs Greece με το CEO Clubs Network

Μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από την αποκλειστική του συνεργασία με το CEO Clubs Network προσφέρει στα μέλη του το CEO Clubs Greece.

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

H Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece το 2024 εισάγει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει πάνω στο Leadership Development.

Επιτυχές παράδειγμα συν-δημιουργίας από τον Όμιλο SOFTONE και την Global Sustain στο CEO Clubs Greece Forum

O Όμιλος SOFTONE και η Global Sustain ένωσαν τις δυνάμεις τους και συν-δημιούργησαν ένα νέο προϊόν που υποστηρίζει τις εταιρείες και τις διοικητικές τους ομάδες στην απαραίτητη πλέον συμμόρφωση (compliance) με δείκτες ESG.

Α. Ιατρίδης (Κτήμα ΑΛΦΑ): Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών άνω του 30% το 2023

Τη δημιουργία μονάδας φιλοξενίας και οινοτουρισμού προετοιμάζει το Κτήμα ΑΛΦΑ, με στόχο τη λειτουργία της στο τέλος του 2025, όπως αναφέρει ο κ. Αγγελος Ιατρίδης CEO της εταιρείας.

Χάρης Ακζώτης (Πήγασος ΑΕ): Θα κατασκευάσουμε νέο logistics center - επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ

Xώρο για την κατασκευή νέου logistics center, αλλά και των κεντρικών της γραφείων αναζητά η "Πήγασος", όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Χάρης Ακζώτης.

Schneider Electric και BSS παρουσιάζουν στο Forum του CEO Clubs Greece τη συν-δημιουργία στην πράξη

Η πρακτική η οποία συζητείται και αναλύεται ενδελεχώς στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και σταδιακά εφαρμόζεται με όλο και σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα είναι αυτή της συν-δημιουργίας.

Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Η προσπάθεια που έχει κάνει έχει ο ΟΔΙΠΥ την τελευταία διετία έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, αναφέρει ο CEO του Οργανισμού Βασίλης Μπαλάνης.

Λ. Μισαλάκης (Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ): Σε περιόδους κρίσης ο καταναλωτής στρέφεται στις αναγνωρισμένες αξίες

Έως το 2030, όλα τα αυτοκίνητα Range Rover, Defender και Discovery θα διατίθενται και ως αμιγώς ηλεκτρικά, αναφέρει ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Jaguar Land Rover στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Λεωνίδας Μισαλάκης.