Χαρ. Λάμπρου (Astellas): Συνεχίζουμε το ερευνητικό μας έργο μέσω της επιστήμης αιχμής

Χαρ. Λάμπρου (Astellas): Συνεχίζουμε το ερευνητικό μας έργο μέσω της επιστήμης αιχμής

Η Astellas μέσω της επιστήμης αιχμής, συνεχίζει το ερευνητικό της έργο στην ογκολογία, ενώ παράλληλα εξερευνά νέες θεραπείες μέσω της γενετικής ιατρικής αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της εταιρείας. 

- Η Astellas επικεντρώνεται σε μια σειρά από θεραπευτικές κατηγορίες, όπως η ογκολογία, η ουρολογία, οι λοιμώξεις και οι μεταμοσχεύσεις. Ποιo είναι το pipeline για τους επόμενους μήνες;

Σε κάθε επίπεδο της Astellas βάζουμε σε προτεραιότητα τον ασθενή, για να προχωρήσουμε μέσα από την έρευνα, στην ανάπτυξη πρωτοποριακών και αποτελεσματικών θεραπειών που στοχεύουν στην κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων  ασθενών στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, που ζουν με παθήσεις που έχουν περιορισμένες ή μηδενικές εναλλακτικές επιλογές.

Αυτή η δέσμευση μάς επιτρέπει να πρωτοπορήσουμε σε θεραπείες που έχουν μεταμορφώσει τη διαχείριση ασθενειών. Αυτές περιλαμβάνουν πρωτοποριακά, καινοτόμα φάρμακα στην ογκολογία και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες. Μέσω της επιστήμης αιχμής, συνεχίζουμε το ερευνητικό μας έργο στην ογκολογία εξελίσσοντας τις ήδη υπάρχουσες θεραπείες με νεότερες ενδείξεις για τα πρώιμα στάδια στον καρκίνο του προστάτη, αναπτύσσοντας φάρμακα για δύσκολα θεραπεύσιμους καρκίνους όπως αυτός του ουροθηλίου, ενώ δραστηριοποιούμαστε επιπλέον και σε άλλους συμπαγείς όγκους, όπως ο γαστρικός καρκίνος και ο καρκίνος του παγκρέατος. Επίσης, αναπτύσσουμε νέες υποσχόμενες θεραπείες σε τομείς όπως η αιματολογία, η  νεφρολογία και η γυναικολογική υγεία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από την Astellas η εξαγορά της Iveric Bio, εταιρείας που ειδικεύεται στην οφθαλμολογία, αποσκοπώντας μέσω αυτής της συνεργασίας, στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων στον τομέα της κυτταρικής θεραπείας σε περιπτώσεις όπου ασθενείς αντιμετωπίζουν την ολική απώλεια όρασης. Επιπλέον, εξερευνούμε νέες θεραπείες μέσω της γενετικής ιατρικής με σκοπό τα επόμενα χρόνια να έχουν αναπτυχθεί  ποικίλες θεραπείες που θα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ασθενών με γενετικές ασθένειες.

Στόχος μας είναι μέσω της σύγχρονης ιατρικής να χαράξουμε μαζί έναν νέο δρόμο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που σήμερα έχουν περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. 

- Σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά, τι νομίζετε πως φταίει τελικά και τι πρέπει να αλλάξει;

Οι ελλείψεις φαρμάκων δεν αποτελούν ελληνικό φαινόμενο αλλά διεθνή πρόκληση. Στη χώρα μας όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, η καινοτόμος Φαρμακοβιομηχανία συνεχίζει αδιάλειπτα να προμηθεύει τα Νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με φάρμακα απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών. Επίσης, έχει επιδείξει διάθεση συνεργασίας και υποστήριξης όλων εκείνων των πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου εκτιμώ ότι βασικές προϋποθέσεις είναι η διαφάνεια και ο διάλογος. Διαφάνεια σε όλα τα στάδια της αλυσίδας και διαρκή, ανοιχτό, θεσμικό διάλογο που θα περιλαμβάνει ισότιμα τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

- Τι συναισθήματα προκαλεί η ίδια η θέση του/της CEO και πώς τα διαχειρίζεστε;

Το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η ευθύνη για την ουσιαστική συμβολή μου στη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας και στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της στην Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Θεωρώ πολύ σημαντική την ακεραιότητα μας και την αμοιβαία εμπιστοσύνη εντός της εταιρείας, η οποία δημιουργεί ένα καλό κλίμα εσωτερικά, το οποίο στη συνέχεια εξωτερικεύεται και μετατρέπεται σε ΑΞΙΑ προς τους ασθενείς και την ιατρική κοινότητα. 

- Πόσο σημαντική θεωρείτε τη φήμη του/της CEO σε ό,τι αφορά στην αξία και στο μέλλον της εταιρείας του/της;

Σίγουρα κατέχει σημαντικό ρόλο στη συνολική επιτυχία και βιωσιμότητα της εταιρείας. Επηρεάζει την εμπιστοσύνη των stakeholders, την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την προσέλκυση νέων ταλαντούχων στελεχών. Παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας καθώς και της εταιρικής εικόνας. Ωστόσο, για κάθε CEO παράλληλα με τη δημιουργία και τη διατήρηση της καλής του φήμης θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα η ανάδειξη των αρχών, των αξιών και της κουλτούρας της εταιρείας και η υιοθέτησή τους από το ανθρώπινο δυναμικό.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, αποτελεί βασικό κανόνα η συνεχής ενημέρωση, η ενίσχυση και η ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων για όλους, στελέχη και διοίκηση. Στην Astellas, έχουμε το πλεονέκτημα να ανήκουμε σε μια παγκόσμια "οικογένεια" με περισσότερους από 14.500 ανθρώπους και παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες, οπότε η ενημέρωση είναι συνεχής. Παράλληλα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας μέσα από εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επαφή με τους πελάτες, τους συνεργάτες μας αλλά και η επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελούν εξίσου βασικές πηγές ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης, διαμόρφωσης ιδεών και υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών. 

- Ποιο μοντέλο εργασίας θεωρείτε ότι θα είναι στο εξής περισσότερο αποτελεσματικό για τη λειτουργία ενός οργανισμού με δεδομένη τη δυνατότητα "επιστροφής στο γραφείο" μετά από μία μακρά περίοδο τηλεργασίας;

Η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα στον τρόπο εργασίας όπως το υβριδικό μοντέλο εργασίας που βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την επίτευξη των στόχων. Το γεγονός ότι επιτρέπει την εργασία με φυσική παρουσία και την απομακρυσμένη εργασία κατά περίπτωση, εκτιμώ ότι είναι αποτελεσματικό, τόσο για τη διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας και τη δυνατότητα παραγωγικής διάδρασης των εργαζομένων, όσο και για τη διατήρηση μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

- Τι έχει διαφοροποιηθεί λόγω πανδημίας στις σχέσεις ηγεσίας εργαζομένων και πόσο έχει επηρεάσει η αλλαγή αυτή την επίτευξη των στόχων του οργανισμού;

Σίγουρα η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των παραδοσιακών μοντέλων διοίκησης ενώ ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ανθρώπινη προσέγγιση. Όπως ήδη έχω αναφέρει το νέο (υβριδικό) μοντέλο εργασίας βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την επίτευξη των στόχων. Στην Astellas, κατά τη διάρκεια της πανδημίας όλοι μαζί, πετύχαμε η νέα πραγματικότητα να μην επηρεάσει το στρατηγικό της πλάνο, είτε σε επίπεδο προτεραιοτήτων ή ως προς τον χρόνο υλοποίησής του με τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και των σχέσεων συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας. 

- Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Τα νέα στελέχη θα πρέπει να έχουν διοικητική ικανότητα που μεταφράζεται σε δυνατότητα καθοδήγησης και έμπνευσης του ανθρώπινου δυναμικού, διάθεση για συνεχή εξέλιξη σε επίπεδο δεξιοτήτων, ευελιξία αλλά και  προσαρμοστικότητα. Δεν υπάρχει "μυστική" συνταγή. Έχοντας αναπτύξει περισσότερα χαρακτηριστικά και δεξιότητες τα νέα στελέχη θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται ή και να ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και να αντιμετωπίζουν τις συνεχείς προκλήσεις προς όφελος τους αλλά και της εταιρείας και των συνεργατών τους. H ακεραιότητα, η αφοσίωση και η προσαρμογή στις αλλαγές αποτελούν τα βασικά και απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τα νέα στελέχη.

- Ποιος ο ρόλος του crisis management στην τρέχουσα περίοδο σε έναν οργανισμό, ειδικά του κλάδου σας; Πόση έμφαση έχετε αποδώσει στο crisis preparedness και με ποιους τρόπους;

Η Astellas έχει υιοθετήσει μια παγκόσμια πολιτική διαχείρισης κρίσεων έχοντας εφαρμόσει ένα πλαίσιο που επιτρέπει την ευέλικτη, έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός γεγονότος κρίσης. Η πολιτική της εταιρείας αφορά στον προληπτικό εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ανταπόκριση με κατάλληλη ιεράρχηση και συνεπή προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας σε συνθήκες εικονικής κρίσης, με διαφορετικά σενάρια κρίσης και τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση κρίσεων καθώς και με εσωτερικό έλεγχο καλής ποιότητας λειτουργίας.

O Χαράλαμπος Λάμπρου είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των μελών του CEO Clubs Greece

Ως μέρος κύκλου ομιλιών, υπό τον ευρύτερο τίτλο "On the Frontline", που διοργανώνει το CEO Clubs Greece πραγματοποιήθηκε στο ClubHouse, παρουσίαση του Διοικητή της ΤτΕ, κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Μ. Τόμπρα: H Sephora Greece είναι από τα μεγαλύτερα success stories στην Ευρώπη

Σε μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αγορές στην Αττική σχεδιάζει να ανοίξει κατάστημα έως το τέλος του έτους η αλυσίδα Sephora, όπως αναφέρει η Μαρίλια Τόμπρα Country Director της εταιρείας.

Φ. Κωστόπουλος (Arkas Hellas): Μονόδρομος η διατήρηση των βασικών αξιών μας

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας στον ναυτιλιακό κλάδο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος Managing Director της Arkas Hellas.

Κων. Μαντούδης (Rollex): Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες της αγοράς με όχημα την 65ετή πείρα μας

"Στόχος είναι να διευρύνουμε την γκάμα μας με καινούργια προϊόντα" όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Rollex Κωνσταντίνος Μαντούδης.

Αποκλειστική συνεργασία CEO Clubs Greece με το CEO Clubs Network

Μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από την αποκλειστική του συνεργασία με το CEO Clubs Network προσφέρει στα μέλη του το CEO Clubs Greece.

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

H Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece το 2024 εισάγει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει πάνω στο Leadership Development.

Επιτυχές παράδειγμα συν-δημιουργίας από τον Όμιλο SOFTONE και την Global Sustain στο CEO Clubs Greece Forum

O Όμιλος SOFTONE και η Global Sustain ένωσαν τις δυνάμεις τους και συν-δημιούργησαν ένα νέο προϊόν που υποστηρίζει τις εταιρείες και τις διοικητικές τους ομάδες στην απαραίτητη πλέον συμμόρφωση (compliance) με δείκτες ESG.

Α. Ιατρίδης (Κτήμα ΑΛΦΑ): Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών άνω του 30% το 2023

Τη δημιουργία μονάδας φιλοξενίας και οινοτουρισμού προετοιμάζει το Κτήμα ΑΛΦΑ, με στόχο τη λειτουργία της στο τέλος του 2025, όπως αναφέρει ο κ. Αγγελος Ιατρίδης CEO της εταιρείας.

Χάρης Ακζώτης (Πήγασος ΑΕ): Θα κατασκευάσουμε νέο logistics center - επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ

Xώρο για την κατασκευή νέου logistics center, αλλά και των κεντρικών της γραφείων αναζητά η "Πήγασος", όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Χάρης Ακζώτης.

Schneider Electric και BSS παρουσιάζουν στο Forum του CEO Clubs Greece τη συν-δημιουργία στην πράξη

Η πρακτική η οποία συζητείται και αναλύεται ενδελεχώς στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και σταδιακά εφαρμόζεται με όλο και σημαντικότερα θετικά αποτελέσματα είναι αυτή της συν-δημιουργίας.

Β. Μπαλάνης (ΟΔΙΠΥ): Σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προσπάθεια μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Η προσπάθεια που έχει κάνει έχει ο ΟΔΙΠΥ την τελευταία διετία έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό, αναφέρει ο CEO του Οργανισμού Βασίλης Μπαλάνης.

Λ. Μισαλάκης (Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ): Σε περιόδους κρίσης ο καταναλωτής στρέφεται στις αναγνωρισμένες αξίες

Έως το 2030, όλα τα αυτοκίνητα Range Rover, Defender και Discovery θα διατίθενται και ως αμιγώς ηλεκτρικά, αναφέρει ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Jaguar Land Rover στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Λεωνίδας Μισαλάκης.