Επενδύσεις σε μετοχές αξίας: Γιατί η στρατηγική του Buffett μπορεί να μην αποδίδει πια

Επενδύσεις σε μετοχές αξίας: Γιατί η στρατηγική του Buffett μπορεί να μην αποδίδει πια

Του Jim Osman

Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου "επενδυτή των μετοχών αξίας". Η επένδυση σε αξίες, τακτική που βασίζεται σε μια απλή ιδέα, την αγορά υποτιμημένων μετοχών από την αγορά, έχει κερδίσει οπαδούς εδώ και χρόνια. Η στρατηγική αυτή εξαρτάται από την πεποίθηση ότι η αγορά θα δει τελικά την πραγματική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ωθώντας τες σε σημαντικές αποδόσεις. Η επένδυση σε αξίες, ωστόσο, αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες δυσκολίες στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, παρόλο που ιστορικά είναι αποτελεσματική και την υποστηρίζουν διάφοροι διάσημοι επενδυτές και δισεκατομμυριούχοι. Η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων και η μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής σήμερα. Υπάρχουν πλέον πιο δυναμικές προσεγγίσεις με σκληρούς παράγοντες-καταλύτες και η μέθοδος που έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά εδώ και χρόνια μπορεί πλέον να μην είναι η καλύτερη επιλογή για τους επενδυτές.

Η παρακμή της παραδοσιακής επένδυσης στην αξία

Η άλλοτε σίγουρη προσέγγιση -που υποστηρίζει ο Warren Buffett, η παραδοσιακή επένδυση σε αξία, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στη σημερινή αγορά. Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια έχουν διοχετεύσει στην αγορά φτηνά κεφάλαια, καθιστώντας επομένως δύσκολο να ξεχωρίσουν οι μετοχές αξίας και να αποκτήσουν δυναμική. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα εύκολων χρηματοοικονομικών δεδομένων έχει οδηγήσει σε κορεσμό την αγορά, με αποτέλεσμα λίγες μετοχές να παραμένουν ανεξερεύνητες ή όντως υποτιμημένες, περιορίζοντας έτσι τις προοπτικές των κλασικών value plays.

Οι συνήθεις παγίδες αξίας στην αγορά προσθέτουν στην πολυπλοκότητα. Πρόκειται για μετοχές που φαίνονται φθηνές σύμφωνα με μεγέθη όπως το P/E ή η λογιστική αξία, αλλά είναι φθηνές για λόγους που συνδέονται με βασικά προβλήματα στο εσωτερικό των εταιρειών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία σε έναν τομέα που κινείται πτωτικά μπορεί να φαίνεται φθηνή, αλλά έχει μακροπρόθεσμα προβλήματα που την εμποδίζουν να ανακάμψει και κινηθεί ανοδικά. Η θεμελιώδης ιδέα της επένδυσης στην αξία υπονομεύεται από αυτές τις "παγίδες", οι οποίες παρασύρουν τους επενδυτές σε περιουσιακά στοιχεία με κακές επιδόσεις χωρίς την αναμενόμενη ανάκαμψη.

Εταιρείες όπως η Macy's και η Kraft Heinz (συμμετοχή του Buffett) δείχνουν καλύτερα τους κινδύνους της φαινομενικής υποτίμησης. Με βάση τα συμβατικά κριτήρια αποτίμησης, και οι δύο φαίνονταν να είναι ευκαιρίες - ωστόσο, ήταν αντιμέτωπες με ειδικά προβλήματα του κλάδου και τη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά: παράγοντες που δεν φαίνονται από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.

Οι συμβατικές προσεγγίσεις για την επένδυση σε αξία πρέπει να επανεκτιμηθούν καθώς η αγορά μεταβάλλεται χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ενέργειες των επενδυτών. Η στρατηγική πρέπει να προσαρμοστεί για να παραμείνει σύγχρονη, γεγονός που σημαίνει ότι η απλή μελέτη των οικονομικών καταστάσεων δεν αρκεί για να εντοπίσουμε τις πραγματικές επενδυτικές προοπτικές σε ένα οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.

Εκτός από την Kraft Heinz, και άλλες μετοχές του Buffett έχουν πέσει θύματα της ίδιας στρατηγικής. Η Wells Fargo, κάποτε βασικός πυλώνας του χαρτοφυλακίου του Buffett, αντιμετώπισε διαχρονικά διάφορα σκάνδαλα που έβλαψαν το κύρος της και επηρέασαν την απόδοση της μετοχής.Τα χαμηλά επιτόκια επιδείνωσαν την κατάσταση.

Οι ασταθείς τιμές του πετρελαίου και η μετάβαση παγκοσμίως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επηρέασαν την Occidental Petroleum, μια από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του Buffett.

Οι καταλύτες στις επενδύσεις αξίας

Σε αντίθεση με τα συμβατικά μεγέθη αποτίμησης, όπως οι δείκτες P/E ή η λογιστική αξία, για μένα οι καταλύτες είναι πολύ σημαντικοί στην επένδυση αξίας, καθώς μας δίνουν την εικόνα από ένα συγκεκριμένο γεγονός ή μια κατάσταση που μπορεί να ξεκλειδώσει την εσωτερική αξία μιας υποτιμημένης μετοχής. Σκληροί καταλύτες, για παράδειγμα, όπως οι αποσχίσεις, οι διαλύσεις, οι αγορές από εσωτερικούς επενδυτές, και άλλες σημαντικές εταιρικές διαρθρωτικές αλλαγές, αυξάνουν τις πιθανότητες για σημαντική και γρήγορη ρευστοποίηση της αξίας μιας μετοχής.

Η συμπερίληψη των καταλυτών στις στρατηγικές αξίας αναζωογονεί αυτή την προσέγγιση. Η χρήση των καταλυτών είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των αποδόσεων στο εσωτερικό των συστημάτων επενδύσεων αξίας. Αυτό συνεπάγεται μια επίπονη μελέτη με γνώμονα τα γεγονότα και τα σενάρια, με την οποία οι επενδυτές αξιολογούν πώς συγκεκριμένα γεγονότα θα μπορούσαν να επηρεάσουν ευνοϊκά την αποτίμηση μιας μετοχής. Η εύρεση αυτών των προοπτικών απαιτεί ενδελεχή γνώση της δυναμικής του κλάδου και του νομικού περιβάλλοντος για την πρόβλεψη αλλαγών που άλλοι μπορεί να παραβλέπουν. Μέσω αυτής της έρευνας, οι επενδυτές μπορούν όχι μόνο να εντοπίζουν υποτιμημένες μετοχές, αλλά και να προβλέπουν ποιοι καταλύτες θα προκαλέσουν πιθανώς άνοδο της αξίας τους, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Πώς οι μεγάλες εταιρείες ξεκλειδώνουν την αξία 

Οι πρόσφατες αποσχίσεις έχουν δείξει πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να απελευθερώσουν αξία και να δημιουργήσουν αυτόνομες οντότητες ιδανικές για πιο εστιασμένη επέκταση και αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, η GE εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην αεροδιαστημική, ενώ η GE Vernova, που αποσχίστηκε από τη General Electric τον Απρίλιο του 2024, πρωτοπορεί στην ενεργειακή μετάβαση. Κατ' αντίστοιχο τρόπο, η Masterbrand αποσχίστηκε από την Fortune Brands Home & Security και απλοποίησε τις δραστηριότητές της, εστιάζοντας μόνο στο τμήμα γραφειακών εγκαταστάσεων. Άλλη αξιοσημείωτη απόσχιση είναι αυτή της RXO, που αποσπάστηκε από την XPO Logistics, και σήμερα επικεντρώνεται στις υπηρεσίες μεταφοράς. Αυτές οι ενέργειες αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις αποσχίσεις για να βελτιώσουν την αξία των μετόχων και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Nvidia και Tesla επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα της αγοράς


Με την ραγδαία αναπτυξιακή τους πορεία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους, η Nvidia και η Tesla αποτελούν λαμπρά παραδείγματα όπου οι "πιο μαλακοί" καταλύτες έχουν βελτιώσει σημαντικά τη θέση τους στην αγορά, αμφισβητώντας έτσι τα συμβατικά κριτήρια επένδυσης σε αξία. Στον τομέα των ημιαγωγών, η Nvidia ξεπερνά συνεχώς τις προβλέψεις. Η έμφασή της στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε νέες προοπτικές στην αγορά, διατηρώντας έτσι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και οδηγώντας σε εντυπωσιακή αύξηση της τιμής της μετοχής της. Τα κριτήρια της επένδυσης στην αξία έχει υπερβεί και η Tesla, χάρη στην εξέλιξή της όσον αφορά την τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων, την παγκόσμια εμβέλεια της εταιρείας και την αποδοτικότητα της παραγωγής, τα οποία αμφισβητούν τα αποδεκτά πρότυπα αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά όχι μόνο ενίσχυσαν τη μετοχή της Tesla, μα άλλαξαν και την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι εταιρείες αυτές αποδεικνύουν πώς οι πιο ήπιοι καταλύτες, όπως οι στρατηγικές επεκτάσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις, μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτόμο ανάπτυξη, ανατρέποντας παράλληλα τις παραδοσιακές μετρήσεις των επενδύσεων αξίας. Υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείες, τις οποίες εσείς, ως επενδυτής, θα πρέπει να διερευνήσετε με αυτό τον επενδυτικό φακό.

Οι λεπτές αποχρώσεις του σύγχρονου value investing έχουν επισημάνει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι καταλύτες στην πολυπλοκότητα της σημερινής αγοράς. Αν και θεμελιώδεις, οι παραδοσιακές ιδέες για επενδύσεις σε μετοχές αξίας πρέπει να ενισχυθούν με ιδέες που αξιοποιούν πιθανούς καταλύτες, όπως οι αποσχίσεις, οι εσωτερικοί συνεργάτες ή άλλες σημαντικές αλλαγές στον κλάδο. Η αναγνώριση και η ανάληψη δράσης βάσει αυτών των δυνατοτήτων θα βοηθήσει τους επενδυτές να διαχωρίσουν τις μέτριες αποδόσεις από τις εξαιρετικές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να επανεξετάσουν τα πλάνα τους. Οι επενδύσεις στην αξία θα πρέπει να προσεγγίζονται από μια πιο σύνθετη σκοπιά, συμπεριλαμβάνοντας καταλύτες που ενδέχεται να απελευθερώσουν σημαντική δυναμική. Θα πρέπει να αξιολογήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση τις δυνατότητες ανάπτυξης και τα σταθερά κριτήρια. Οφείλουν να παραμείνουν ενημερωμένοι σε μια αγορά που ανταμείβει όσους υπερβαίνουν το προφανές για να βελτιώσουν το επενδυτικό τους παιχνίδι.

Περισσότερα από Forbes

Η επενδυτική σοφία του Buffet για το 2024: "Η ψυχολογία μετράει όσο και τα χρηματοοικονομικά"

Το "Μαντείο της Ομάχα" εξηγεί πώς η ψυχολογία επηρεάζει τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Berkshire.

Γιατί ο Buffett "ξεφορτώνεται" 13% της Apple πριν την επαναγορά-"μαμούθ" μετοχών $110 δισ.

Τα αμφιλεγόμενα μηνύματα του μεγιστάνα επενδυτή για τη μετοχή της Apple.

"Κάν' το όπως ο Μπάφετ": Οι top picks και οι πρόσφατες αγορές του μεγιστάνα επενδυτή

Ποιες μετοχές βάζουν υποψηφιότητα για να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιό σας το 2024.

Καν' το όπως ο μέντορας του Warren Buffett: 12 μετοχές που δίνουν μέρισμα και με περιθώριο ασφαλείας

Ο Benjamin Graham επηρέασε πολλούς δισεκατομμυριούχους τιτάνες - Ποιες μετοχές θα επέλεγε σήμερα.

Ο Τζέιμι Ντάιμον βλέπει σενάριο με επιτόκια 7% "και ο κόσμος δεν είναι προετοιμασμένος"

Ο κόσμος δεν είναι προετοιμασμένος για το "worst-case" σενάριο, προειδοποίησε ο CEO της JP Morgan.

Βρετανία: Σε επίπεδα πανδημίας ο PMI - Καμπανάκι για ύφεση

Ο δείκτης μειώθηκε στο 47,2 τον Σεπτέμβριο από 49,5 τον Αύγουστο βυθίζοντας τον ακόμα περισσότερο στην περιοχή συρρίκνωσης.

Γερμανία: Τη μεγαλύτερη μείωση κατ' έτος κατέγραψαν οι τιμές κατοικιών

Τι δείχνουν στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Πάουελ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων - Εφικτή μία "ήπια προσγείωση"

Ο Πάουελ δεν απέρριψε το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του κόστους δανεισμού εντός 2023.

Σε επίπεδα-ρεκόρ η διεθνής τιμή του ελαιολάδου με άλμα άνω του 100%

Οι διεθνείς τιμές του ελαιολάδου "εκτινάχθηκαν" στα $8.900/τόνο τον Σεπτέμβριο.

Αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. από την ΕΚΤ βλέπουν πλέον οι traders

Λόγω πληροφοριών για στοιχεία που θα δείξουν επίμονο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Τουρκία: Τα ομόλογα σε λίρες προσελκύουν ξένους επενδυτές - Εισροές 375 εκατ. δολ. την προηγούμενη εβδομάδα

Καθώς αυξάνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη νομισματική πολιτική της χώρας.