UBITECH: Ποια είναι η ελληνική εταιρεία που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο

UBITECH: Ποια είναι η ελληνική εταιρεία που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο

Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου 

Λύσεις και στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης ελπίζει ότι θα μπορέσει να προσφέρει σύντομα η UBITECH, η ελληνική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τους δύο Ψηφιακούς Βοηθούς "mAigov” και "mAiGreece”, οι οποίοι εγκαινιάστηκαν πρόσφατα, φέρνοντας τον ελληνικό Δημόσιο Τομέα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

"Πιστεύουμε ότι ο ΕΦΚΑ χρειάζεται τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης άμεσα. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ασφαλισμένων. Είναι ξεκάθαρο και από τη χρήση του ‘mAigov’. Υπάρχει συγκεκριμένη μερίδα ερωτημάτων που αφορούν θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αλήθεια είναι πως μέσω του mAigov έχουμε τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε τους Έλληνες πολίτες. Έχοντας ως μέσο τη φυσική γλώσσα, πρακτικά ‘μιλούν’ στον Ψηφιακό Βοηθό σαν να πρόκειται για κάποιον που είναι απέναντί τους. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι η Κοινωνική Ασφάλιση απασχολεί έντονα τους πολίτες. Σύντομα ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε βοήθεια και απαντήσεις στους ασφαλισμένους”, αναφέρουν στο Capital.gr οι τρεις συνιδρυτές της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο "mAigov” εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο στο gov.gr, διευκολύνοντας τη διάδραση των πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα, ενώ πριν από δέκα μέρες ξεκίνησε να διατίθεται και η ψηφιακή εφαρμογή "mAiGreece", ο εξατομικευμένος ψηφιακός βοηθός για όσους κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Ποια είναι η UBITECH

Η ιδέα ίδρυσης της UBITECH έχει τις ρίζες της πίσω στο 2004 όταν οι Δημήτρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Γκουβάς και Θανάσης Μπούρας, όλοι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συναντήθηκαν στο ίδιο εργαστήριο του ΕΜΠ όπου εκπονούσαν την διδακτορική τους διατριβή. Εκεί, οι κοινές τεχνολογικές προκλήσεις των σπουδών τους ενδυνάμωσαν την συνεργασία, τα κοινά τους όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Κάπως έτσι αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 2005 να δημιουργήσουν μία καινοτόμα εταιρεία Πληροφορικής Επικοινωνιών και Λογισμικού. 

Όπως αναφέρουν οι τρεις συνιδρυτές, "η UBITECH δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης και της πληροφορίας”. "Ξεκινώντας τότε από τις τεχνολογίες διάχυτης υπολογισιμότητας”, τονίζουν, "σήμερα έχουμε φτάσει να υλοποιούμε παραγωγικές λύσεις γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και κβαντικής υπολογιστικής”.

Η UBITECH έχει σήμερα εξελιχθεί σε μια εξωστρεφή εταιρεία που απασχολεί περίπου 160 άτομα, κυρίως μηχανικούς λογισμικού και προγραμματιστές, με γραφεία στο Χαλάνδρι. Έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι, επίσης, γεγονός ότι έχει κόψει πρώτη το νήμα μεταξύ των ελληνικών εταιρειών ως προς το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης από το πιο πρόσφατα ολοκληρωμένο επταετές πρόγραμμα έρευνας Horizon 2020.

Οι ερευνητικές ομάδες της εταιρείας συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλα διεπιστημονικά έργα, επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές τους σε πληθώρα κρίσιμων τεχνολογικών τομέων, όπως η κυβερνο-ασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς και η κβαντική υπολογιστική. Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι μέσω της αφοσίωσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), η UBITECH επιδιώκει να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο της τεχνολογικής καινοτομίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 2005 που ξεκίνησε να λειτουργεί, η UBITECH δεν έχει λάβει ποτέ χρηματοδότηση από επενδυτές, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στα κεφάλαια της εταιρείας που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πώς δημιουργήθηκαν οι "mAigov” και "mAiGreece”

Αναφορικά με τον σχεδιασμό του "mAigov”, οι τρεις συνιδρυτές ανέφεραν πως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διαχείριση της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι μία από τις δυσκολότερες παγκοσμίως. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά από επιλογές για την επεξεργασία των δεδομένων του "mAigov” σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου ο πολίτης να λαμβάνει τις αρτιότερες απαντήσεις σε φυσική γλώσσα από το chatbot.

Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσει η UBITECH ήταν ο φόρτος που θα δεχόταν το chatbot. Τόσο η υποδομή όσο και το λογισμικό έπρεπε να είναι ικανά να διαχειριστούν τη ζήτηση απαντήσεων. "Οι επιλογές μας δικαίωσαν και αυτή τη στιγμή το ‘mAigov’ λειτουργεί αδιαλείπτως για έξι μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα”, τονίζουν χαρακτηριστικά οι τρεις συνιδρυτές. 

Επιπλέον, μια λύση σαν το "mAigov” πρέπει να διακρίνεται από την ταχύτητα στην ενημέρωση και την παρεχόμενη πληροφόρηση στον πολίτη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά. Ζητούμενο, λοιπόν, ήταν η ενημέρωση του "mAigov” όσον αφορά το περιεχόμενο στο οποίο καλείται να αναζητήσει πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε η απαραίτητη υποδομή ώστε ο ψηφιακός βοηθός να ενημερώνεται σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που εισέρχονται στο gov.gr αλλά και με τις υπηρεσίες που καταργούνται.

Τέλος, για μια λύση όπως το "mAigov”, η επεκτασιμότητα και η διαλειτουργικότητα αποτελούν βασικό ζητούμενο. Η εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει ActionBot, με δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από το chatbot για λογαριασμό των χρηστών. Απαραίτητο συστατικό μιας τέτοιας λύσης αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών και η αποστολή τους στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr app.

Μετά την υλοποίηση του "mAigov”, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας διεπαφής των Ελλήνων πολιτών με το δημόσιο, η εταιρεία αναζήτησε το επόμενο βήμα. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της Ελλάδας, και κατ’ επέκταση η προβολή της χώρας προς τους επισκέπτες της, Έλληνες και μη, η εταιρεία υλοποίησε τον Ψηφιακό Βοηθό "mAiGreece”, ο οποίος είναι διαθέσιμος από τις 10 Ιουνίου. Αυτή η καινοτόμος εφαρμογή, που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και διευκολύνσεις σε κάθε επισκέπτη, καθώς και σε Έλληνες πολίτες, απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο, με εύκολο τρόπο, αλληλεπιδρώντας σε φυσική γλώσσα. Η εφαρμογή "mAiGreece” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε έναν εξατομικευμένο ταξιδιωτικό οδηγό που περιλαμβάνει μια πληθώρα πληροφοριών για αξιοθέατα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες με γαλάζια σημαία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αστυνομικά τμήματα, πρεσβείες και προξενεία ξένων χωρών, καθώς και το περιεχόμενο του visitgreece.gr.

Μια σημαντική λειτουργία της εφαρμογής είναι το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης 112, το οποίο αποστέλλει μήνυμα (SMS) στο κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη γεωγραφική θέση του αποστολέα, καθώς και τον τύπο του κινδύνου που διατρέχει. Με την αποστολή του μηνύματος, η πληροφορία φτάνει απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διάσωσης του αποστολέα.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να την κατεβάσουν δωρεάν από το Apple App Store ή το Google Play Store και να συνδεθούν με τον προσωπικό τους λογαριασμό Google, Apple ή Facebook. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ επιλέγοντας κατηγορίες ενδιαφέροντος, όπως πολιτισμός, φύση και δραστηριότητες, καθώς και υποκατηγορίες όπως αρχαιολογικοί χώροι, παραλίες, ποδηλασία κ.ά.

Η εφαρμογή υποστηρίζει ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα, γραπτά και φωνητικά, ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογία γεω-εντοπισμού (GPS) για να παρέχει σχετικές πληροφορίες βάσει της θέσης του χρήστη. Επίσης, περιλαμβάνει οπτικά μέσα που διευκολύνουν την κατανόηση πληροφοριών σχετικά με τα εμβληματικά αξιοθέατα και τους προορισμούς. Έτσι, στις απαντήσεις του Ψηφιακού Βοηθού "mAiGreece” παρατίθενται φωτογραφίες που ενδεχομένως συνοδεύουν το σημείο ενδιαφέροντος, ο ιστότοπός του, καθώς και σύνδεσμος που παραθέτει τις οδηγίες πρόσβασης βάσει ψηφιακού χάρτη. Τέλος, το "mAiGreece” προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία υποστηρίζοντας 31 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των 24 επίσημων γλωσσών της Ε.Ε., καθώς και Αλβανικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Εβραϊκά, Αραβικά και Κορεάτικα.

Επόμενοι στόχοι 

Η UBITECH, ερχόμενη από τον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας, βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος όσον αφορά λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αναφέρουν οι συνιδρυτές, "η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Αποτελεί ένα ορόσημο για την ανθρωπότητα, καθώς θα επηρεάσει αρκετούς τομείς της καθημερινότητάς μας".

Η UBITECH στοχεύει να συνεχίσει να παράγει καινοτομία και υψηλή τεχνογνωσία. Οι συνιδρυτές επισημαίνουν ότι ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας είναι να καταφέρουν να εφαρμόσουν τις λύσεις τους κι εκτός των ελληνικών συνόρων. "Είναι κάτι που ήδη συμβαίνει," λένε, "καθώς αρκετές χώρες της ευρωπαϊκής επικράτειας έχουν δείξει ενδιαφέρον να ενημερωθούν για το mAigov και τις δυνατότητές του, αλλά και το ενδεχόμενο υλοποίησης κάποιου αντίστοιχου ψηφιακού βοηθού".

Περισσότερα από Forbes

Τεχνητή νοημοσύνη: Υπάρχει πράγματι ένα "πρόβλημα" $600 δισ.;

Η Sequoia Capital άνοιξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρονοβόρο και περιπετειώδες project της ΤΝ.

Το μεγάλο μπαράζ της Κίνας στη μάχη των τσιπ

Η τεχνολογία των ημιαγωγών αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία μάχης του σινο-αμερικανικού εμπορικού πολέμου.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρασύρει τον πλανήτη προς μια ενεργειακή κρίση

Τα data centers και τα δίκτυα μεταφοράς είναι ο βασικός "καταναλωτής" ενέργειας παγκοσμίως.

Το Starlink του Έλον Μασκ κερδίζει έδαφος στην ελληνική αγορά ίντερνετ

Σε έναν υπολογίσιμο παίκτη στην εγχώρια αγορά παροχής διαδικτύου εξελίσσεται σταδιακά το Starlink, το δορυφορικό ίντερνετ, το οποίο προσφέρεται από την SpaceX.

Neuralink: Πώς ο Elon Musk ανοίγει το "Κουτί της Πανδώρας" με τα εμφυτεύματα στον εγκέφαλο

Η έλλειψη διαφάνειάς του παραβιάζει επιστημονικούς - ηθικούς κανόνες και θέτει σοβαρά ερωτήματα.

Τελικά χακαρίστηκαν τρια εκατομμύρια "έξυπνες οδοντόβουρτσες";

Μια viral ιστορία για τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση μέσω "ρομπότ του διαδικτύου"

2+4 μετοχές τεχνολογίας με αξιοπρόσεκτες μερισματικές αποδόσεις

Οι "Magnificent 7" βρίσκονται σε κορεσμό - επομένως μπορούμε να στραφούμε σε λιγότερο δημοφιλείς επιλογές.

Οι μετοχές της Meta σημειώνουν ρεκόρ - Πώς αναδύθηκαν από τη βουτιά του 77% και το φιάσκο του Metaverse

Η Meta κατέγραψε την Παρασκευή την υψηλότερη τιμή μετοχής όλων των εποχών.

Το gamification μέλλον της fintech και της τραπεζικής: 5 μαθήματα από το iGaming

Το gamification είναι εδώ και καιρό τομέας ενδιαφέροντος για τράπεζες και εταιρείες fintech.

Huawei Watch Ultimate Design και Huawei Watch GT4

Πολυτελή smartwatches υψηλής αισθητικής.